Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy wnioski, ze sprawozdania komisji doraźnej z dnia 7 maja 2016 r., powołanej Uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2016 r., w zakresie wyjaśnienia kwestii zgodności z obowiązującym prawem "Regulaminu centralnego ogrzewania" zatwierdzonego uchwałą  RN nr 14 z dnia 17 grudnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie.

Wnioski komisji doraźnej powołanej Uchwałą Rady Nadzorczej w zakresie wyjaśnienia kwestii zgodności z obowiązującym prawem "Regulaminu centralnego ogrzewania"

1. Uchylić uchwały Rady Nadzorczej wprowadzające regulaminy rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. zawierające zapisy niezgodne z Prawem Energetycznym.

2. Opracować całościowo "Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach S.M. PIONIER w Kętrzynie"  z dostosowaniem do przepisów Prawa energetycznego. 

3. Jak najszybciej zaplanować wymianę tzw, świec w łazienkach na grzejniki suszarkowe i zainstalować na nich podzielniki ciepła. Wskazanym byłoby przygotować taki plan i przedstawić go jeszcze na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu członków SM.

4. Dostosować do wymogów prawa i zamontować urządzenia pomiarowe na poszczególne budynki na Oś. Piastowskie, Reszel ul Słowackiego.

5. Rozpoznawać możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przeprowadzenia przedsięwzięcia opisanego w pkt. 4

6. Rozważyć do planowanej termomodernizacji w tym roku na Oś. Piastowskie dołączyć instalacje urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.

7. Dokonać całościowej analizy treści umów zawartych z firmami ISTA i Metrona w celu ustalenia zapisów, które powinny zostać zmienione w ramach podjętych renegocjacji zapisów tych umów. zawartych

8. Rozważyć podjęcia czynności zmierzających do ugodowego rozwiązania spraw z indywidualnymi odbiorcami ciepła, którym przyszło dopłacać za lata 2014 i 2015 r., a którym do kosztów dostarczonego ciepła doliczono koszty naliczonych wirtualnie tzw. jednostki zużycia, zastępując wyliczenie m2 tymi jednostkami. Sprawdzenie możliwości prawnych i wyliczenie skutków finansowych dla SM

Wnioski potwierdzili nam członkowie komisji. Ponieważ protokół w dalszym ciągu nie jest dostępny prosimy zarząd spółdzielni o ustosunkowanie się do tej publikacji. 

 

 

 

    Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści