Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pani Sekretarz Urzędu Miasta Teresa Dudzińska odpowiedziała Radnemu Zenonowi Wiszniewskiemu na zadane pytania, o których pisaliśmy w artykule Burmistrz Hećman grozi sądem i "ukrywa" sprawozdania spółek?

"W odpowiedzi na Pana wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta Kętrzyn w dniu 6 lipca 2017 r. o przedstawienie w trybie dostępu do informacji publicznej pełnych sprawozdań finansowych spółek miejskich oraz sprawozdań zarządu, rady nadzorczej i oceny opłacalności inwestycji informuję, że Urząd Miasta Kętrzyn nie posiada żądanych informacji. Mając powyższe na uwadze informuje Pana, że z takim wnioskiem winien pan zwrócić się bezpośrednio do spółek komunalnych"

Druga dziwna odpowiedź urzędu miasta. Pytanie było kierowane do Burmistrza Miasta Kętrzyn a znów odpowiada Sekretarz Miasta?

Panie burmistrzu! Czy upoważnił Pan Panią sekretarz do takiej odpowiedzi? Z treści pisma to nie wynika. Czy zgadza się Pan z ta odpowiedzią, czyli znowu nic Pan nie wie? Jak Pan wypełnia swoje obowiązki, jako jedyny reprezentant Gminy Miejskie Kętrzyn na zgromadzeniu wspólników? Czy radny Wiszniewski ma Pana uczyć prawa? Wiemy, że dosyć dawno kończył Pan studia prawnicze, jeszcze w poprzednim ustroju. Wtedy też zdobywał Pan aplikację. Prawo się zmieniło i jeśli ma Pan braki w jego stosowaniu to niech Pan się douczy? Przed podpisaniem sprawozdań spółek ma Pan je ocenić! Aby je ocenić trzeba je przeczytać i zrozumieć! Skoro je Pan podpisał to ma Pan te informacje, o które wnosi radny. To logiczne. Chyba, że popisał je Pan bez czytania?

A może unika Pan odpowiedzi, ponieważ chce Pan  ukryć

niesprawiedliwe podwyżki opłat za wodę, ścieki i dostawy ciepła?

 

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści