Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka ma złe rankingi ?

Pod koniec każdego roku czasopisma i serwisy prasowe, zajmujące się profesjonalnie samorządem terytorialnym, publikują różne rankingi jednostek samorządu terytorialnego. Badaniom podlegają z reguły dochody czy wydatki na jednego mieszkańca a także wydatki inwestycyjne. Te analizy prowadzone są przez profesjonalne ośrodki badań i co by o nich nie sądzić, pokazują w jakim miejscu na samorządowej mapie znajdują się gmina, powiat czy województwo. 

Dwutygodnik  „Wspólnota”, w wydaniu z dnia 9 października tego roku opublikował ranking gmin, powiatów i województw pod kątem średnich wydatków inwestycyjnych z budżetu danej jednostki samorządowej. Pod uwagę brano całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat.  Pokazano  miejsca poszczególnych jednostek samorządowych w latach 2016-2018, 2017-2019 i 2018-2020.

 

Radny Zbigniew Nowak, podczas sesji RM, w dniu 28-10-2021 r., upublicznił ranking JST, aby nasi mieszkańcy mogli zobaczyć:

Jak w tym rankingu wypadł Powiat Kętrzyński i Miasto Kętrzyn?

Uwzględniając średnie wydatki inwestycyjne per capita w grupie powiatów, Powiat Kętrzyński, na 314 powiatów objętych rankingiem zajmował:

w 2018 roku - za lata 2016-2018 - 29 miejsce,

w 2019 roku - za lata 2017-2019 - 46 miejsce,

w 2020 roku - za lata 2018-2020 - 27 miejsce.

Przyznać należy, że  to jest medalowy trzeci wynik ze wszystkich 19 powiatów naszego województwa.

 

Natomiast w rankingu miast powiatowych Kętrzyn zajął odpowiednio:

w 2018 roku - za lata 2016-2018 - 48 miejsce,

w 2019 roku - za lata 2017-2019 - 84 miejsce,

w 2020 roku - za lata 2018-2020 - 132 miejsce.

Rankingiem objętych było 267 miast powiatowych.  Analiza poszczególnych pozycji osiąganych w rankingach pokazuje jak szybko Kętrzyn spadał w tym rankingu.

Drugi ranking pokazujący aktualną pozycję Kętrzyna wynika z raportu GUS opublikowanego przez Serwis Samorządowy PAP w tym miesiącu. Raport obejmuje wydatki poniesione przez wszystkie 2478 gmin w przeliczeniu na mieszkańca za 2020 rok:  Radny Z. Nowak przeanalizował ten raport, ciekaw na jakiej pozycji plasuje się nasze miasto? Które miejsce zajmuje w skali kraju, a które w skali naszego województwa? 

Raportem objęte zostały wszystkie gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie. Z analizy raportu wynika, że miasto Kętrzyn, z wydatkami na 1 mieszkańca w wysokości 4 671 zł, uplasowało się dopiero ma 2 253 miejscu!

Biorąc pod uwagę wszystkie 116 gmin naszego województwa, Kętrzyn zajmuje obecnie 114 pozycję!

Za naszym miastem uplasowały się jedynie 2 gminy: gmina wiejska Banie Mazurskie - 2333 miejsce oraz gmina miejska Działdowo - 2417 miejsce. 

 

KBC

Miasto Kętrzyn, ma najgorszy wynik w tym rankingu w naszym powiecie? 

Dlatego pytamy:

Jaki komentarz do rankingu przedstawi burmistrz Niedziółka i zastępca Wróbel?

Jaki komentarz przedstawią radni klubu Aktywny Samorząd?

Jaki komentarz przedstawią ci radni z klubu Kętrzyn 2000 i z klubu Kętrzyńska Wspólnota Samorządowa, którzy głosowali razem z radnymi burmistrza za odwołaniem Komisji Rewizyjnej?

 

 

 

 

 

Spis treści