Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Po wystąpieniu Heleny Szymkiewicz burmistrz Ryszard Niedziółka. zaczął się tłumaczyć.

- Ja nawet nie wiem, pani radna Szymkiewicz, jak pani odpowiedzieć. Pani takie rzeczy opowiada, że nawet trudno  z tym dyskutować… Nie ma tak, że myśmy złożyli do zatwierdzenia w RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) podwyżki podatku od nieruchomości. Myśmy złożyli konstrukcję finansową, która zawierała taką możliwość – opowiadał Niedziółka.

Dalej mówił, że

podwyżki podatku w budżecie zaplanował,

ale nie miał zamiaru ich podnosić. Przed sesją 26 listopada,  RIO odrzuciła budżet, ale on podatków nie chciał podnosić…

[Ukrył jednak Niedziółka fakt, że po sesji 27 listopada, zrobił spotkanie i powiadomił radnych, że chce zwołania sesji nadzwyczajnej, bo podatki będzie podnosił, gdyż mu RIO budżet odrzuciła.]

- Wy mówicie, że ja nie oddłużyłem…

A gdzie wy jesteście? Kto was wybrał?

– zaczął atakować radnych Niedziółka…

- Pani mówi o śmieciach, że był błąd… A co wyście zrobili? Co poprzednia władza zrobiła?... A gdzie wyście byli jak mówicie teraz o kontroli w spółkach, że tak się źle dzieje.

Pani mówi, że

my się nie znamy się na finansach…

Radna Wioletta Czech - Mówił pan wielokrotnie, że sytuacja jest trudna, na krawędzi itp… Po co, pan tyle razy deklarował, że nie będzie wzrostu podatków?

Burmistrz Ryszard Niedziółka – Ja miałem nadzieję, że pani język polski rozumie i  mowę polską, bo ja powiedziałem, że przygotowaliśmy budżet na niepodnoszenie podatków

[W tym momencie Niedziółka mówił nieprawdę, bo wcześniej w budżecie zaplanował podniesienie podatków.]

- Dość wyraźnie to powiedziałem. Pani mowy polskiej nie rozumie, to już pani problem.

Radna Wioletta Czech – Ten sukces [niepodnoszenia podatków] nie był odtrąbiony raz, tylko wielokrotnie. Czy nie trzeba było zachować trochę wstrzemięźliwości?

 

PS Czy z tych wypowiedzi wynika, że Niedziółka mówił nieprawdę na sesji?

Że podwyżkę podatków w budżecie  zaplanował , a nie chciał ich podnosić?

Czy to oznacza, że chciał wprowadzić RIO w błąd?

Czy RIO miało zatwierdzić nieprawidłowy budżet?  

Budżet, w którym wykazano fikcyjne dochody z podniesienia podatków?

Albo  brak, w tych wypowiedziach burmistrza, logicznego rozumowania, albo mamy do czynienia z zamiarem opisanym w kodeksie karnym?

PPS Zarzucanie radnej nierozumienia języka polskiego i mowy polskiej jest niedorzeczne. Burmistrz Niedziółka stosuje prymitywne ataki „ad personam”, ponieważ brakuje mu argumentów merytorycznych.

PPPS Po sesji, 3 grudnia wieczorem, burmistrz, na stronie Facebooka „Ryszard Henryk Niedziółka”, swojej oficjalnej stronie Burmistrza Miasta Kętrzyn,  napisał o „wydarzeniach” na sesji, z komentarzem: „od pewnego czasu nie ma atmosfery do dobrej pracy na rzecz Kętrzyna, nie ma dziś zgody w Radzie”.

Lecz „zapomniał” burmistrz dodać, że nie ma zgody w Radzie na jego poczynania i jego manipulacje z budżetem.

Była duża różnica, pomiędzy wypowiedziami Niedziółki na sesji a jego oświadczeniem. Aby to wyjaśnić zadałem jedno proste pytanie:

„Czy to prawda, że w projekcie budżetu, założył pan podwyżki podatków?”

 

 

Po pewnym czasie otrzymałem "odpowiedź".

Jaką? Moje pytanie burmistrz Niedziółka usunął.

 

 

Spis treści