Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Polecamy

Niedziółka był złym starostą

 

Tak wynika z wniosku radnych opublikowanego w tekście Wniosek o odwołanie starosty powiatu kętrzyńskiego R. Niedziółki z 25.01 2018r.

Tak również wynika z opini komisji rewizyjnej. Wniosek i opinię podpisywali radni z tego samego komitetu wyborczego, z którego Niedziółka zdobył mandat radnego powiatu. To osoby z którymi miał współpracować.

 

KBC

Wniosek i opinię podpisywała również radna Aneta H.

Czy to ta sama osoba, która wydzierżawiła dwa przedszkola, bez przetargu, od miasta w którym burmistrzem jest teraz Niedziółka?

Ta sama osoba, która łącznie prowadzi już trzy przedszkola? 

 

 

 

 

Poniedziałek 13 września 2021 roku, po południu.

Czy tak powinien wyglądąć chodnik ulicy Chrobrego?

Radny Nowak zgłosił, 9 września, podczas czwartkowej sesji,

zaniedbania w  utrzymaniu czystości.

Liście zostały posprzątane w poniedziałek przed południem.

Chwasty rosną dalej na chodniku.

Zawiniły "chwasty" w gabinetach:

- burmistrza ?

- zastępcy ?

- naczelnika ?

- komendanta ?

- prezesa ?

 

 

 

 

Zaniedbane chodniki ulicy Chrobrego

Radny Zbigniew Nowak podczas czwartkowej sesji zwrócił uwagę na zaniedbane chodniki ulicy Chrobrego.

W piątek o godz 14:30 sprawdziliśmy, czy chodniki zostały sprzatnięte?

Dlaczego o zaniedbaniu, w utrzymaniu czystości i zieleni na tej ulicy, powiedział tylko radny Zbigniew Nowak? Przecież mieszka na innym osiedlu, na Osiedlu Sikorskiego.

Zgłosił on zaniedbania na prośbę mieszkańców z Osiedla Piastowskiego.

Kilka razy w tygodniu ulicą Chrobrego przechodzą i przejeżdzają radni mieszkający na Osiedlu Piastowskim: Zofia Waszkiewicz, Wioletta Czech, Zenon Buraczek, Ryszard Szymański i Czesław Ćwik oraz prezes „Komunalnika” Dariusz Cycan.

To oczywiste, że uwagi zgłaszane przez radnych opozycji burmistrz i jego „nominanci” lekceważąco puszczają mimo uszu.

Tak potraktowano czwarkowe zgłoszenie radnego Zbigniewa Nowaka.

W następnym dniu żadnej reakcji na uwagę o zaśmieconej ulicy.

Tak działo się wcześniej ze zgłoszeniami radnej Wioletty Czech i radnego Czesława Ćwika w podobnych sprawach.

A co można powiedzieć o zachowaniu radnej Zofii Waszkiewicz, zaufanej burmistrza Niedziółki? Chodzi tą ulicą prawie codziennie.

Czy nie słyszy uwag mieszkańców?

Czy udaje, że nie widzi zaśmieconego chodnika?

A może boi się zgłosić to burmistrzowi?

Co można powiedzieć o zachowaniu i odpowiedzialności prezesa Komunalnika, który codziennie przejeżdza tą ulicą?

 

 

 

KBC

Utrzymanie czystości, zgodnie zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy. Przetarg ogłoszony przez miasto wygrał „Komunalnik”. Za pracę „Komunalnika” odpowiada prezes D. Cycan.

Za nadzór nad utrzymaniem czystości osobowo odpowiadają:

- komendant Straży Miejskiej - M. Dworak M, mieszkaniec Spytkowa k. Giżycka,

- naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – E. Sadowska mieszkanka Pieckowa w gminie Reszel,

- zastępca Burmistrza – M. Wróbel,

- burmistrz - R. Niedziółka.

Ich zaniedbania, uwidocznione na zdjęciach, pozostawiamy ocenie czytelników.

 

 

 

 

Zatruwana ulica Górna

Wczorajszy artykół o paleniu ognisk doczekał się wielu komentarzy:

To obraz działkowców palących reszki w swoich ogrodach.

Tak jest już od kilku lat, że wieczorem lub po południu nie można otworzyć okna,

bo działkowicze palą wszystko co się da na działkach.

Masakra.

...ale to nie burmistrz pali ognisko.

Jakie są obowiązki burmistrza, a jakie uprawnienia mieszkańców? 

1) Ochrona środowiska, ochrona zdrowia, utrzymanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.

[Art. 7. Ustawy o samorządzie gminnym]

2) Organem wykonawczym gminy jest burmistrz R. Niedziółka. Do egzekwowania zakazu palenia ognisk ma straż miejską (komendant M. Dworak ze Spytkowa k. Giżycka). Ma wydział komunalny (naczelnik E. Sadowska z Pieckowa gm. Reszel). Oni odpowiadają za wykonywanie swoich obowiązków przed Niedziółką.

On im wydaje polecenia i rozlicza z ich wykonania. Przecież żaden mieszkaniec nie może wydawać poleceń strażnikom i urzędnikom?

3) Przed mieszkańcami Kętrzyna osobiście odpowiada burmistrz Niedziółka.

Pobiera wynagrodzenie z pieniędzy mieszkańców.

Jest naszym pracownikiem.

4) Niedziółka „burmistrzuje” już 3 lata. Co zrobił w sprawie spalania odpadów na działkach? 

Przecież już dwa lata wcześniej, 24 września 2019 roku, na stronie Facebok „Korytowo”, ukazał się satyryczny wierszyk o paleniu ognisk na działkach:

Siwy dym się wije, nad miastem, szeroko;

To działkowcy ognie palą i dioksyny pieką.

A burmistrz fejsuje, image sobie grzeje;

Radni kawkę popijają, dobrze im się dzieje.

Dym wkoło zawiewa, truje ludzi w mieście;

Niech się wezmą do roboty, obiboki wreszcie!

5) Burmistrz pozoruje dbałość o ekologię. Pozoruje dbałośc o ochronę emisji CO2. Zakupił skutery elektryczne. Planuje zakupić autobusy elektryczne [patrz PS].

Lecz emisja CO2 z ognisk palonych na działkach już go nie interesuje?

6) Na stronie Urzędu Miasta Kętrzyn wisi komunikat: 

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Panie burmistrzu! Jezeli pan nie wie, to informujemy, że w skład dymu z płonących ognisk wchodzą: pyły (LZO - lotne związki organiczne), tlenek węgla (CO – tzw. czad), dwutlenek węgla (CO2 - jedna z przyczyn ocieplania klimatu).

Te kancerogenne składniki powodują choroby płuc i choroby nowotworowe.

W piątek, kancerogennym dymem, byli zatruwani mieszkańcy Osiedla Sikorskiego. W sobotę zmienił się kierunek wiatru i ogniska palone od przedpołudnia do wieczora truły już mieszkańców domów przy ulicy Górnej.

 

PS

Niedziółka, przy zakupie skuterów i autobusów elektrycznych, nie uwzględnił, że do wyprodukowania energii elektrycznej zużywamy węgiel kamienny i brunatny? Przy wydobyciu węgla brunatnego powstają głębokie górnicze wyrobiska odkrywkowe o bardzo dużej powierzchni. Tworzą się duże zwałowiska wewnętrzne i zewnętrzne. Ziemia osiada, zmieniają się naprężenia w skałach i może dochodzić do wstrząsów sejsmicznych. Obniża się podziemne lustro wody co powoduje jałowienie i stepowienie tysięcy hektarów gruntów rolnych i leśnych.

 

 

 

 

 

Zadymiony   Kętrzyn

Gryzący dym ciągnął od strony działek. Był ciepły pogodny wieczór, lecz  mieszkańcy Osiedla Sikorskiego gwałtownie pozamykali okna. Kilku osobników zaczęło spalać swoje odpady.

Widok na działki, w ciepły wrześniowy wieczór. [10-09-2021r.]

 

Zadymiona ulica i rondo.

Kaszlący mieszkańcy uciekający przed dymem.

To obraz miasta zarządzanego przez burmistrza Niedziółkę.

 

Czy musimy to tolerować?

Czy musimy wysłuchiwać pozerskich tłumaczeń burmistrza i zastępcy?