Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Burmistrz straci następne miliony? Cz.2

Wniosek burmistrza, o oddanie publicznych pieniędzy poprzednim właścicielom przedszkoli, budzi coraz więcej wątpliwości radnych i mieszkańców. Nagle, w piątek po południu, radni otrzymali wniosek do głosowania - w poniedziałek? 

W tak poważnej sprawie dotyczącej milionów złotych? Bez zaznajomienia radnych z podstawowymi dokumentami?

Miasto już wygrało sprawę w sądzie pierwszej instancji. Po apelacji w Białymstoku sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Wcześniej kancelarie prawne nie chciały negocjować. Były pewne wygranej. Teraz chcą tylko 20%? To przecież oznacza, że boją się przegranej i w ostatniej chwili przed sprawą chcą wyrwać przynajmniej 20 %? Dlaczego burmistrz chce oddać te pieniądze? W czyim interesie działa? Byłych właścicieli przedszkoli, czy mieszkańców?

Sprawa niezasadnych roszczeń była już omawiana, na XVII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 16 października 2019 roku. Wiele osób zwracało wtedy uwagę, że burmistrz nie przedstawił radnym wymaganych dokumentów: wezwań do zapłaty, pozwów sądowych i odpowiedzi burmistrza na pozwy sądowe.

Po burzliwej dyskusji radni w październiku 2019 roku przyjęli stanowisko zobowiązujące burmistrza miasta do:

1) Przeprowadzenia zasadności i analizy podnoszonych roszczeń oraz ich kalkulacji.

2) Ustalenia przyczyn roszczeń i odpowiedzialności za zgłaszane roszczenia.

3) Przeprowadzenia analizy prawnej i podważenie zasadności wysuwanych roszczeń.

4) Przeprowadzenia negocjacji z niepublicznymi przedszkolami, które zgłoszą roszczenia, z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

5) Podjęcia działań z zakresie środków finansowych.

6) Bieżącego informowania rady miejskiej o stanie spraw i podejmowanych działaniach.

Zdjęcie z nagrania wideo sesji rady miejskiej

Tego stanowiska burmistrz nie zrealizował. Byli właściciele nie chcieli negocjować. Zastępca burmistrza czasami zdawkowo informował ustnie na sesji. To zastanawiające, że tak poważną sprawę burmistrz powierzył zastępcy, który nie ma wykształcenia ekonomicznego ani prawniczego? Wcześniej, zastępca wykonywał zawód prezentera i redaktora.

Dlaczego burmistrz nadzór, nad tak poważną sprawą, powierzył człowiekowi bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego?

Jeżeli radni są odpowiedzialni, to przed podjęciem stanowiska powinni zapoznać się ze wszystkimi dokumentami w tej sprawie:

1. Pozwy sądowe i wezwania do zapłaty.

2. Odpowiedzi burmistrza na pozwy sądowe.

3. Wyrok sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem.

4. Odwołanie byłych właścicieli przedszkoli do sądu apelacyjnego.

5. Odpowiedzi burmistrza na odwołanie.

6. Wyrok sądu apelacyjnego.

7. Wyroki sądowe w podobnych sprawach.

8. Wnioski byłych właścicieli przedszkoli o ugodę.

To kilkadziesiąt stron dokumentów, które każdy radny powinien otrzymać. Powinni je przestudiować, przemyśleć i skonsultować. No to trzeba co najmniej kilkanaście dni. Te dokumenty nie są żadną tajemnicą dla byłych właścicieli przedszkoli. Natomiast z nieznanych powodów nie zostały one udostępnione radnym.

Nie zostały też udostępnione publicznie dla mieszkańców, a to przecież mieszkańcy zapłacą ze swoich kieszeni za te nieuzasadnione roszczenia.

Czy radni okażą się odpowiedzialni? Podobno w czwartek (6-V), na poufnym spotkaniu niektórych radnych z burmistrzem, obiecali oni głosować, tak jak chce burmistrz? Czy na tej nierozważnej decyzji mieszkańcy stracą kilka milionów złotych publicznych pieniędzy?

Nazwiska tych radnych opublikujemy po głosowaniu, tak aby każdy mieszkaniec mógł ich zapytać: Jak dbają o nasze pieniądze?

Zdjęcie ze strony TVP3 Olsztyn

PS

Przedstawiamy linki do stron internetowych, zawierających dokumenty i nagrania, z XVII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie w dniu 16 października 2019 roku, w sprawie nieuzasadnionych roszczeń byłych właścicieli przedszkoli.

Porządek obrad XVII Sesji 16-10-2019 r.

Protokół z przebiegu sesji

Podjęte stanowisko w sprawie roszczeń byłych właścicieli przedszkoli

XVII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – transmisja na żywo – cz.1

XVII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – transmisja na żywo – cz.2

PPS

Niektórzy radni z klubów popierających byłego burmistrza, zaczęli popierać obecnego burmistrza. Otrzymaliśmy informacje o nieformalnych przyczynach takiego postępowania a opublikujemy je po zweryfikowaniu.

PPPS

Otrzymaliśmy również prośby mieszkańców o zbadanie tej sprawy. Niestety nie mamy takich możliwości.

Odpowiednim organem do zbadania jest Prokuratura Okręgowa 

W przypadku niektórych podejrzeń Centralne Biuro Antykorupcyjne.


Zdjęcie ze strony CBA

 

 

 

Spis treści