Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pierwsza wygrana właścicieli garaży !
 
Po spotkaniu z urzędnikami miejskimi, w dniu 9 czerwca 2021 r., burmistrz wycofał się ze swoich decyzji w sprawie opłat za wytwarzanie odpadów komunalnych w garażach. 
 
Ponieważ wycofał się tylko do końca 2021 r. właściciele garaży organizują spotkanie, w piątek 25 czerwca 2021 r., o godz 16 przy garażach na ul. Rynkowej, aby uzgodnić wspólne występowanie w obronie swoich praw.
 
Na spotkanie zostali zaproszeni dwaj radni z zespołu roboczego powołanego przez burmistrza.
 
Informacja pochodzi ze strony internetowej Facebook:
 
 

 KBC

Burmistrz wycofał się ze swojej wcześniejszej decyzji obciążania niektórych właścicieli garaży opłatami za odpady komunalne.

Czy przestraszył się głosów oburzenia właścicieli garaży na spotkaniu urzędników miejskich z właścicielami garaży przy ulicy Rynkowej, w dniu 9 czerwca 2021 r.?

Czy poczuł się niepewnie po skutecznym zaskarżeniu do Wojewody jednej z uchwał?

Właściciele garaży pokazali jak skutecznie bronić się przed niesprawiedliwymi decyzjami Niedziółki. 

Czy decyzja    Niedziółki

   była:     Niesprawiedliwa ?

                Niesłuszna społecznie ?

                Niezasadna prawnie ?

 

 

 

 

 

 

Spis treści