Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Utrata 14 milionów,

to wina burmistrza Niedziółki?

Tak pytają mieszkańcy, gdy jadąc ulicą Ogrodową nie uda się im ominąć kolejnej dziury.

W ubiegłym roku miasto otrzymało ponad 14 milionów dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponad 7 milionów na przedłużenie ulicy Górnej aż do Rynkowej. Drugie 7 milionów na przebudowę zniszczonej ulicy Ogrodowej. Dodatkowo na wkład własny Kętrzyn miał otrzymać 2,3 miliona złotych z Funduszu Dróg Lokalnych.

Burmistrz podpisał umowę na budowę ul. Górnej. To ważna budowa, bo ulica Górna będzie rezerwowym połączeniem Osiedla Piastowskiego z resztą miasta, podczas awaryjnego zablokowania Ronda Kombatantów. Jednak burmistrz Niedziółka nie ogłosił przetargu. Dlaczego stracił 7 milionów dofinansowania?

Niedziółka podpisał również umowę na przebudowę ul. Ogrodowej. Tutaj też nie ogłosił przetargu. Stracił następne 7 milionów dofinansowania?

Radny Zbigniew Nowak podczas Sesji rady miejskiej złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. W uzasadnieniu wniosku napisał:

W dniu 26 stycznia 2021 r. podczas posiedzenia Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie złożony został wniosek o przedstawienie przez Burmistrza Miasta, na posiedzeniu Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2021 r., pełnej informacji, która winna dać odpowiedź na wątpliwości zawarte w materiale prasowym. Mimo złożonego wniosku Burmistrz Miasta uchylił się od przedstawienia rzetelnej informacji.”

Ponieważ Niedziółka wykręcił się od odpowiedzi, radny Zbigniew Nowak wystąpił do wojewody o przedstawienie informacji, a po otrzymaniu napisał w uzasadnieniu:

Gmina Miejska Kętrzyn złożyła dwa wnioski na dofinansowanie dwóch zadań, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 14,3 mln. zł. Dnia 18 sierpnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Kętrzyn, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta, podpisane zostały umowy o dofinansowanie tych zadań. Z treści pisma wynika także, że dnia 18 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Kętrzyn poinformował Wojewodę o braku wszczęcia postępowań przetargowym na w/w zadania, w związku z czym, zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zawarte umowy wygasły z mocy prawa.”

Radny Zbigniew Nowak stwierdził ponadto, że:

Przyczyny braku wszczęcia postępowań przetargowych wymagają dokładnego wyjaśnienia, bowiem ich brak może rodzić podejrzenie o zaniechania ze strony osób odpowiedzialnych za realizację tych zadań i tym samym działanie na szkodę Gminy Miejskiej Kętrzyn. Wyjaśnienie to jest także obowiązkiem wobec mieszkańców Kętrzyna, a szczególnie ul. Górnej i ul. Ogrodowej."

Przypomnijmy, że niedawno burmistrz Niedziółka chwalił się w swojej propagandowej gazetce: „Ogrodowa i Górna z rekordowym dofinansowaniem”. Czy burmistrz Niedziółka zapomniał ogłosić przetarg? A może nie ogłosił go celowo?

Na zakończenie Radny Zbigniew Nowak zawnioskował aby:

 ⇒ Ustalić szczegółowy przebieg działań burmistrza Niedziółki i podległych mu pracowników. 

 ⇒ Wyjaśnić podejmowane decyzje i nadzór burmistrza Niedziółki.

 

KBC

Kiedy komisja wyjaśni: brak decyzji i brak nadzoru burmistrza?

Czy zdąży do głosowania wotum zaufania dla burmistrza?

Czy prawdą jest, że starta 14 milionów dofinansowania to skutek 

braku decyzji i zaniedbań burmistrza Niedziółki?

 

 

 

Logo-KBC-v200.png - 14.62 kB

 

Spis treści