Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie napisał do spóldzielni "Pionier": "Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały, i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni."

Dlaczego Prezes Książek łamie prawo spółdzielcze i ukrywa swoje błędy przed spółdzielcami? pytał o to członek spółdzielni, który ponownie 9 września wystąpił o publikację dokumentów:

 

"Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Pionier” w Kętrzynie

W związku z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, z dnia 30.08.2017 r., l.dz. 898/2017, w imieniu członków spółdzielni żądam natychmiastowego umieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”:

1. Oceny polustracyjnej za lata 2010 -2013.

2. Protokółu z lustracji pełnej działalności SM PIONIER” za lata 2014 -2016.

3. Oceny polustracyjnej za lata 2014 -2016.

Jednocześnie wzywam do opublikowania w Internecie uchwał podjętych na radzie nadzorczej w miesiącu sierpniu i protokołów zarządu z miesiąca sierpnia.

Proszę, aby w celu transparentności prac zarządu i rady nadzorczej przyszłości uchwały rady i uchwały zarządu były publikowane w następnym dniu po ich podjęciu a protokoły rady i protokoły zarządu w następnym dniu po ich zatwierdzeniu.

Stanisław Kulas

Czy w tym protokole są ustalenia, że spółdzielcy przepłacają za mieszkania? Jeżeli tak, a Prezes Książek nie chce tego opublikować to może należy... 

Prezesa odwołać ze stanowiska?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści