Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rypina głosował

przeciw podwyżce podatków. Cz.1

 

- W ubiegłym roku, gdy dyskutowaliśmy o podwyżce podatku od nieruchomości wskazywałem problem; że rada jest stawiana pod ścianą – rozpoczął swoje wystąpienie Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Rafał Rypina.

- Budżet na 2022 rok jest już złożony, przedstawiony radzie miejskiej, przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W tym budżecie jest już zawarta kwota podwyżki podatku od nieruchomości [?].

Dowiadujemy się, że miasto Kętrzyn otrzyma 4 173 763 zł subwencji. Pan burmistrz mówi, że subwencji rozwojowej. Poprosiłem panią skarbnik o przesłanie mi pisma z Ministerstwa Finansów. Tam jest napisane, że jest przyznana kwota 4 173 763 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Nie jest tam napisane, że to subwencja rozwojowa – mówił przewodniczący Rypina pokazując pismo do kamery tak, aby mogli je zobaczyć mieszkańcy oglądający sesję w internecie:

 

 

Pozwoliłem sobie zaznaczyć fragment w piśmie które Minister Finansów przesłał do burmistrza, że: o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego [czyli rada miejska].

Czy ktoś państwa pytał, na co te środki będą przeznaczone? 

Nie pytał, a mamy dzisiaj kolejny punkt obrad:  zmiany do budżetu miasta. Tam już jest przeznaczone [przez burmistrza] i wpisane, bez konsultacji z nami [radą miejską], na co te środki zostaną przeznaczone.

Można je przeznaczyć na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe. Burmistrz podczas posiedzenia połączonych komisji mówił, że tylko na majątkowe.

Zdumiewają mnie słowa jednego z radnych [tych od burmistrza Niedziółki], który mówi; że jeżeli nie podniesiemy podatków i przeznaczymy część tych pieniędzy, to będzie przejedzenie.

Nie będzie to przejedzenie pieniędzy. To będzie ulga dla mieszkańców, z którymi rozmawiałem i którzy mówią:

To jest najgorszy czas na podwyżki, bo rosną światowe ceny prądu i gazu, na które nie mamy żadnego wpływu.

W piśmie Ministerstwa Finansów napisano, że do 28 grudnia te pieniądze będą na naszym koncie.

Apeluję do radnych, abyśmy nie podejmowali uchwały o podwyższeniu podatków, gdyż będziemy mieli środki w wysokości ponad 4,1 miliona . Jeżeli nie podniesiemy podatków to i tak jeszcze 2 miliony zostanie.

Cdn.

 

KBC

Fakty

15-11-2021 r. Burmistrz przesłał radnym projekt budżetu miasta. W budżecie została zaplanowana kwota 2,1 miliona zł podatku od nieruchomości.

19-11-2021 r. Burmistrz przesyła radnym projekt uchwały o podwyżce podatków. Burmistrz nie przesłał radnym pisma Ministra Finansów, z dnia 29-10-2021 r. o przyznaniu dodatkowych 4,1 miliona zł.

25-11-2021 r. Przewodniczący Rafał Rypina podczas sesji ujawnia pismo Ministra Finansów o przyznaniu 4,1 milionów zł.

Pytania

Dlaczego burmistrz Niedziółka nie powiadomił radnych o przyznanych 4,1 milionach zł?

Czy burmistrz Niedziółka podczas spotkania z Radą Biznesu powiedział im, że dostał dodatkowe pieniądze dwa razy większe niż proponowana podwyżka podatków?

Dlaczego burmistrz Niedziółka, podczas posiedzenia Rady Seniorów, namawiał ich do poparcia podwyżki podatków o 2,1 miliona zł, a nie powiedział seniorom, że ma już od Ministra Finansów 4,1 miliona? 

Czy niepowiadamianie radnych i mieszkańców o przyznaniu 4,1 milina zł, to niepamięć, próba manipulacji, czy może ..............?

 

 

 

 

 

 

Spis treści