Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kto unika wyboru rady nadzorczej w spółdzielni  mieszkaniowej? Cz.4

Krzysztof Głusiec, członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam", w dniu 15-04-2022 r., w czwartym punkcie pisma skierowanego do Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, zapytał: 

4) Statut Spółdzielni Mieszkowej Pionier w Kętrzynie w zapisie:

§ 49 „4. Głosowanie nad uchwałami odbywa się poprzez podniesienie ręki z kartą mandatową, a w głosowaniu tajnym poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny karty do głosowania.

Głosowanie może też zostać przeprowadzone przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów. O sposobie głosowania decyduje zarząd. Wydruki potwierdzające przebieg głosowania za pomocą systemu elektronicznego, po jego zakończeniu, przekazuje się komisji skrutacyjnej.”

Poniżej przestawiam informację, jaką otrzymywali członkowie spółdzielni uczestniczący w częściowych walnych zgromadzeniach spółdzielni Pionier w 2019 roku.

„PILOT

1) jest to urządzenie do szybkiego głosowania jawnego (pilot jest przypisany do osoby, dlatego nie można się nim wymieniać z inną osobą)

2) sposób posługiwania się pilotem będzie omówiony na początku zebrania

3) pilot trzeba zwrócić przy wychodzeniu z budynku prosimy o pilnowanie, bo za zagubionegopilota trzeba będzie zapłacić

4) wychodząc na chwilę z budynku obrad należy oddać pilot do depozytu - stolik nr 1 przyjmuje piloty do depozytu dla osób opuszczających na chwilę budynek,

5) Uwaga! Nie MOŻNA WYCHODZIĆ z PILOTEM z budynku.”

Głosowanie elektroniczne rodzi szereg wątpliwości, co do zgodności z przepisami prawa.

Podczas głosowania, za pomocą urządzenia elektronicznego, mamy faktycznie do czynienia z głosowaniem imiennym. Statut Spółdzielni nie wprowadza głosowania imiennego poszczególnych członków uczestniczących w częściowych Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni.

Głosy są podliczane przez system elektroniczny. Komisja Skrutacyjna nie ma możliwości i nie nadzoruje prawidłowości głosowania, a tylko otrzymuje wydruk. Czy można zakwestionować wyniki głosowania skoro nie wiadomo, czy system jest prawidłowo zabezpieczony przed ingerencją umożliwiającą fałszowanie wyników głosowania?

Czy głosowanie tzw. jawne, według instrukcji cytowanej wyżej, nie jest głosowaniem imiennym, niemającym umocowania w statucie?

Istniała możliwość techniczna archiwizowania głosowania przez poszczególne urządzenia tzw. "Piloty". Na listach obecności wpisywane były numery "pilotów".

Jeżeli zarząd ma możliwość wejścia w posiadanie wyżej wymienionych wyników głosowania, czy jest to zgodne z prawem?

 

Dr Jerzy Jankowski, Prezes Zarządu ZRSMRP w Warszawie, odpowiedział:

 

 

 

 

 

 

Spis treści