Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy  burmistrz  i radni,

głosujący za budżetem,

złamali prawo lokalne?

48 sesja RM. Cz.3

 

Podczas sesji, na której uchwalano budżet Ketrzyna na 2022 rok, radny Rafał Rypina zapytał: 

W związku z pana ogłoszeniem, dotyczącym zaproszenia mieszkańców na konsultacje [w dniu 8 grudnia], w sprawie projektu Budżetu Miasta Kętrzyn na 2022 rok, które zostało opublikowane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 6 grudnia 2021 roku, w nawiązaniu do zapisów Uchwały nr LXIV/403/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Kętrzyn, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy Burmistrz Miasta Kętrzyn wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Budżetu Miasta Kętrzyn na 2022 rok? Obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma opublikowanego takiego Zarządzenia.

2. Jeśli wydał Pan przedmiotowe Zarządzenie, to proszę o podanie jego numeru i dnia wydania.

3. Dlaczego nie realizuje Pan zapisów Uchwały nr LXIV/403/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku, w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyn, a w szczególności zapisów § 8 ust. 2, w którym widnieje następujący zapis: „Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzania konsultacji powinno być ogłoszone nie później niż 7 dniu przed planowanym terminem konsultacji i powinno zawierać co najmniej następujące informacje ()”?

4. Dlaczego termin, od ogłoszenia zaproszenia mieszkańców na konsultacje, w sprawie projektu Budżetu Miasta Kętrzyn na 2022 rok, do ich przeprowadzenia, był tak krótki i wynosił 2 dni? Co było tego przyczyną?

 

KBC.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały konsultacje przeprowadzane są w celu:

1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania miastem,

2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,

3) maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych,

4) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,

5) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 Uchwały

 

Burmistrz ma prawny obowiązek

przeprowadzenia konsultacji

w sprawie projektu budżetu miasta!

 

Czy burmistrz celowo nie zrobił konsultacji?

Może burmistrz Niedziółka ma kłopoty z pamięcią?

A może Nie umie czytać ze zrozumieniem uchwał rady miejskiej?

 

Jeżeli nie było konsultacji zgodnych z Uchwałą, to:

Czy radni głosujący za budżetem złamali prawo lokalne?

 

 

 

preview

 

Spis treści