Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radny pytał, na komisjach rady miejskiej, o sprawozdanie finansowe i nie uzyskał odpowiedzi. Złożył wniosek na sesji rady miejskiej i czeka na jego realizację.  My pytamy, dlaczego Burmistrz Krzysztof Wiesław Hećman przyjął niepełne sprawozdanie? Czy dlatego, że dyrektor ŚDS jest członkiem PSL a burmistrz prezesem PSL? Dlaczego radni popierający burmistrza przyjmują takie sprawozdania?

KBC

Kętrzyn 2017-04-26

Zenon Wiszniewski

Radny RM w Kętrzynie

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Przewodniczący Rady Miasta Kętrzyn

Radni Miasta Kętrzyn

 

Wnioskuję o przedstawienie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie sprawozdania z działalności zawierającego pełne sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie, które zostało przedstawione na komisjach nie zawiera danych finansowych a pozostałe sprawozdania, przedstawiane na komisjach, zawierały informacje finansowe.

 

 

 Kętrzyn bez cenzury  

 

 

 KĘTRZYN BEZ CENZURY 

Spis treści