Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Drugie pismo  o objęcie szczególnym nadzorem Walnego Zgromadzenia 2023


Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, wysłali w dniu 15 czerwca 2023 r., do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie drugie pismo  o objęcie szczególnym nadzorem działań zarządu w sprawie zwołania oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia 2023 r.

W nawiązaniu do pisma członków SM „Pionier” w Kętrzynie (zał. 1.) z dnia 8 maja 2023 r.ponownie przesyłamy prośbę o szczególny nadzór i natychmiastową interwencję.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie głosowania pisemnego w ostatnich dniach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Wykorzystano przy tym wątpliwy moralnie pretekst, aby spełnić wymogi formalne. Taki sposób zwołania Walnego Zgromadzenia świadczy o niespotykanym braku odwagi prezesa zarządu głównej księgowej przed rozpatrywaniem wniosków członków spółdzielni i dyskusją ze spółdzielcami.

Naraziło to prezesa i główną księgową, jednocześnie na

oburzenie i śmieszność.

Uchwała ws głosowania na piśmie (zał. 2.) oraz Zawiadomienie w przedmiocie zarządzenia głosowania przez WZ projektów uchwał (zał. 3.) zwierają szereg istotnych błędów i niezgodności z prawem spółdzielczym oraz Statutem SM Pionier, szczegółowo opisanych w piśmie skierowanym do zarządu SM Pionier pt. Uwagi i zastrzeżenia do Uchwały Nr 30/2023 (zał. 4.)

Pomimo prawidłowo złożonego wniosku o odwołanie zarządu (zał. 5.) z powodu nieudzielenia absolutorium za lata 2019-2021, zarząd nie wprowadził uchwały o głosowanie odwołania członków zarządu, chociaż Prawo spółdzielcze i Statut wyraźnie określają uprawnienia każdego członka spółdzielni w tej sprawie. Towyjątkowy objaw braku odwagi, lekceważenia prawa oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Spółdzielczych. 

Jednocześnie przesyłamy Postanowienie SO-OL-IC-1026/22 z uzasadnieniem, z dnia 2023-04-11 (zał. 6.), w sprawie uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu wykonania uchwał o wyborze rady nadzorczej i odwołaniu zarządu. Powód zaskarżył postanowienie.

Załączniki (z linkami):

1. Członkowie SM Pionier w Kętrzynie do ZRSM RP ws WZ
2023_20230508. 

2. Uchwała 30-2023 zarządu SM Pionier ws głosowania na piśmie WZ. 

3. Zawiadomienie w przedmiocie zarządzenia głosowania przez WZ
projektów uchwał.

4. Uwagi i zastrzeżenia do uchwały zarządu SM Pionier nr 30-2023. 

5. Wniosek o odwołanie zarządu SM Pionier.

6. Postanowienie SO-OL-IC-1026/22 z uzasadnieniem 2023-04-11.

 

 

 

 

Spis treści