Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kurator zastąpi

Ksiażka i Nahorną

w sprawie sądowej

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie Spółdzielni wysłali, w dniu 15 marca 2023 roku, wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości ze skargą na zbyt wolne rozpoznawanie sprawy o uchylenie uchwały o wyborze rady nadzorczej.

Pozew o uchylenie uchwały złożył, we wrześniu 2022 roku, znajomy Książka. Radca prawny SM Pionier, zatrudniony przez Książka, ten pozew poparł.

W wyniku rozpatrzenia skargi z 15 marca 2023 roku, sprawa została objęta nadzorem w zakresie "szybkości i sprawności działania". 

11 kwietnia sąd z urzędu uchylił postanowienie przywracając możliwość działania rady. Postanowienie było nieprawomocne, więc powód (znajomy Książka) złożył wniosek o uzasadnienie i tak przewlekał postępowanie, że dopiero 3 lipca złożył zażalenie. Zażalenie będzie rozpatrzone przez Sąd.

W międzyczasie również radca i Książek przewlekali sprawę. Sąd 4 lipca odsunął od reprezentowania Zarząd Spółdzielni i jej Pełnomocnika. Ustanowił kuratora, który będzie zastępował Spółdzielnię w tej sprawie.

W skardze był też wniosek o wyłączenie sądu okręgowego. Piszący pismo potraktowali ten wniosek tylko jako dodatkowy argument podkreślający wagę sprawy. Wiedzieli, że ten wniosek nie może zostać uwzględniony. Kodeks postępowania cywilnego w dziale III art. 48-54 nie przewiduje możliwości wyłączenia sądu, tylko wyłączenie sędziego: z mocy ustawy, na  żądanie sędziego lub strony.

Jakiż więc wszyscy mieli ubaw, gdy niektórzy przeszkadzający w odwołaniu Książka straszyli, że wyłączenie Sądu Okręgowego w Olsztynie spowoduje przedłużenie sprawy.

Cóż, nie każdy musi znać przepisy prawa.

Ale jeżeli nie zna, to przecież może przynajmniej zapytać?

 

 

 

 

Spis treści