Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przekłamania i błędy w oświadczeniu Głuśca i Greń. Cz.1.

Krzysztof Głusiec i Natalia Greń napisali oświadczenie. Napisali po ujawnieniu przez Tygodnik Kętrzyński ich spotkania w Olsztynie, gdzie podporządkowali się decyzjom prawników z Olsztyna. 

To oświadczenie zawiera szereg nieścisłości i przekłamań.

W oświadczeniu napisali:

W 2022 roku wszyscy nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni z inicjatywy Pana Stanisława Kulasa podjęli współpracę z olsztyńską kancelarią prawną w celu uzyskania profesjonalnej obsługi prawnej w związku z koniecznością ukonstytuowania się Rady i podejmowanymi przeciwko temu działaniami Zarządu Spółdzielni.

Na jakiej podstawie pani Natalia Greń twierdzi, że współpraca z kancelarią odbyła się z inicjatywy pana Stanisława Kulasa? Dlaczego tak pisze skoro nie była świadkiem tych rozmów? Jak wiadomo kancelaria prawna została zaproponowana przez pana L.K. prezesa  spółki komunalnej z P., który zatrudnia prawnika z tej kancelarii.

Pierwszą osobą, która udzieliła pełnomocnictwa prawnikowi kancelarii był pan Krzysztof Głusiec. Co dziwne umówił się na spotkanie i udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu kancelarii bez powiadomienia o tym fakcie pozostałych członków spółdzielni wybranych do nowej rady nadzorczej. Dlaczego ukrywał ten zamiar? Czy już wtedy chciał bojkotować zbieranie podpisów w celu odwołania Książka?

W kolejnym zdaniu Głusiec i Greń napisali:

To prawnicy Kancelarii skierowali do Sądu Okręgowego w Olsztynie stosowne pisma i wnioski w związku z toczącymi się postępowaniami o unieważnienie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni... 

Na jakiej podstawie Głusiec i Greń napisali, że „toczy się postępowanie o unieważnienie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni?”  Takie postępowanie nigdy nie było prowadzone. Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium nikt nie podważał.

Toczy się natomiast postępowanie sądowe o uchylenie uchwał o odwołaniu członków zarządu!

Jaki los czeka naszą Spółdzielnię skoro Głuścowi i Greń myli sie obsolutorium z odwołaniem? To że oni nie potrafią odróżnić uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu, od uchwał o odwołaniu członków zarządu źle świadczy o ich znajomości Prawa spółdzielczego i Statutu naszej Spółdzielni.

Pani Greń twierdzi, że ma wykształcenie prawnicze.

Pan Głusieć twierdzi, że kiedyś był już członkiem rady nadzorczej.

Jeżeli tak, to oni absolutorium od odwołania powinni chyba odróżniać? I nie mogą zwalać na swój błąd bo napisali tak w internecie, już trzy tygodnie wcześniej, w lipcu 2023 r., a niedawno to samo drugi raz powtórzyli.

 

 

 

 

Spis treści