Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zatruwana ulica Górna

Wczorajszy artykół o paleniu ognisk doczekał się wielu komentarzy:

To obraz działkowców palących reszki w swoich ogrodach.

Tak jest już od kilku lat, że wieczorem lub po południu nie można otworzyć okna,

bo działkowicze palą wszystko co się da na działkach.

Masakra.

...ale to nie burmistrz pali ognisko.

Jakie są obowiązki burmistrza, a jakie uprawnienia mieszkańców? 

1) Ochrona środowiska, ochrona zdrowia, utrzymanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.

[Art. 7. Ustawy o samorządzie gminnym]

2) Organem wykonawczym gminy jest burmistrz R. Niedziółka. Do egzekwowania zakazu palenia ognisk ma straż miejską (komendant M. Dworak ze Spytkowa k. Giżycka). Ma wydział komunalny (naczelnik E. Sadowska z Pieckowa gm. Reszel). Oni odpowiadają za wykonywanie swoich obowiązków przed Niedziółką.

On im wydaje polecenia i rozlicza z ich wykonania. Przecież żaden mieszkaniec nie może wydawać poleceń strażnikom i urzędnikom?

3) Przed mieszkańcami Kętrzyna osobiście odpowiada burmistrz Niedziółka.

Pobiera wynagrodzenie z pieniędzy mieszkańców.

Jest naszym pracownikiem.

4) Niedziółka „burmistrzuje” już 3 lata. Co zrobił w sprawie spalania odpadów na działkach? 

Przecież już dwa lata wcześniej, 24 września 2019 roku, na stronie Facebok „Korytowo”, ukazał się satyryczny wierszyk o paleniu ognisk na działkach:

Siwy dym się wije, nad miastem, szeroko;

To działkowcy ognie palą i dioksyny pieką.

A burmistrz fejsuje, image sobie grzeje;

Radni kawkę popijają, dobrze im się dzieje.

Dym wkoło zawiewa, truje ludzi w mieście;

Niech się wezmą do roboty, obiboki wreszcie!

5) Burmistrz pozoruje dbałość o ekologię. Pozoruje dbałośc o ochronę emisji CO2. Zakupił skutery elektryczne. Planuje zakupić autobusy elektryczne [patrz PS].

Lecz emisja CO2 z ognisk palonych na działkach już go nie interesuje?

6) Na stronie Urzędu Miasta Kętrzyn wisi komunikat: 

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Panie burmistrzu! Jezeli pan nie wie, to informujemy, że w skład dymu z płonących ognisk wchodzą: pyły (LZO - lotne związki organiczne), tlenek węgla (CO – tzw. czad), dwutlenek węgla (CO2 - jedna z przyczyn ocieplania klimatu).

Te kancerogenne składniki powodują choroby płuc i choroby nowotworowe.

W piątek, kancerogennym dymem, byli zatruwani mieszkańcy Osiedla Sikorskiego. W sobotę zmienił się kierunek wiatru i ogniska palone od przedpołudnia do wieczora truły już mieszkańców domów przy ulicy Górnej.

 

PS

Niedziółka, przy zakupie skuterów i autobusów elektrycznych, nie uwzględnił, że do wyprodukowania energii elektrycznej zużywamy węgiel kamienny i brunatny? Przy wydobyciu węgla brunatnego powstają głębokie górnicze wyrobiska odkrywkowe o bardzo dużej powierzchni. Tworzą się duże zwałowiska wewnętrzne i zewnętrzne. Ziemia osiada, zmieniają się naprężenia w skałach i może dochodzić do wstrząsów sejsmicznych. Obniża się podziemne lustro wody co powoduje jałowienie i stepowienie tysięcy hektarów gruntów rolnych i leśnych.

 

 

 

 

 

Spis treści