Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy powtórnie wniosek mieszkańca Kętrzyna ponieważ dotyczy również członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie. My pytamy; czy mieszkańców Spółdzielni czeka podwyżka opłat za ogrzewanie w związku z zakupem zrujnowanej nieruchomości i brakiem analizy ekonomicznej dla inwestycji?

KBC 

 

Kętrzyn 2017-04-26

Stanisław Kulas

Mieszkaniec Kętrzyna

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Przewodniczący Rady Miasta Kętrzyn

W związku ze zmianami w budżecie miasta i planowanymi wnioskami o dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń mających na celu produkcję energii z odnawialnych źródeł energii wnioskuję o przedstawienie radnym wstępnej analizy ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia zawierającej:

1) Okres zwrotu przedsięwzięcia.

2) Nadwyżkę finansową lub stratę w czasie trwania przedsięwzięcia.

Przy przedstawianiu analizy proszę uwzględnić:

1. Zmniejszenie kosztów przedsięwzięcia o dofinansowanie. 

2. Krótki okres trwałości ogniw fotowoltaicznych. 

3. Spadek efektywności ogniw z upływem czasu. 

4. Mniejszą od średniej ilość dni słonecznych.

Wnioskuję o przedstawienie analizy przed podjęciem uchwały, ponieważ mieszkańcy miasta w tym mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” nie powinni ponosić zwiększonych kosztów za ogrzewanie z powodu braku analizy ekonomicznej i błędnych decyzji.

Przykład budowy ośrodka wypoczynkowego przez Spółkę MWiK i podwyżka cen za wodę i ścieki, przykład zakupu zrujnowanego budynku przez Spółkę „Komec” między innymi za pieniądze mieszkańców z opłat za ogrzewanie jest ostrzeżeniem, że burmistrz źle gospodaruje naszymi podatkami.

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści