Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kto ukrywa 

sprawozdanie finansowe

przed członkami spółdzielni

– właścicielami SM Pionier?

28 czerwca odbyła się rada nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. Prowadził je zastępca przewodniczącego, Piskorz. Przewodniczący Lenkowski z niewiadomych (?) powodów uczestniczył zdalnie. Protokół jest dostępny w internecie tylko dla członków, po zalogowaniu na stronie internetowej spółdzielni. Członkowie niekorzystający z internetu mogą poczytać protokół w spółdzielni?

W porządku obrad było m.in. przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone 20 kwietnia.

Nie udostępniono go członkom spółdzielni.

Dlaczego?

Czy dlatego, aby członkowie nie wnieśli zastrzeżeń do sprawozdania?

Biegły zakończył badanie 20 czerwca. Sprawozdanie został przyjęte uchwałą nr 9/2022 z dnia 28-06-2022 r.

W § 2 uchwały zapisano:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Ale sprawozdania do uchwały nie dołączono.

Sprawozdania nie ma również na stronie internetowej https://ebok.smpionier.pl/ w zakładce: „e-BOK/Dokumenty/07.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni.”

Czekamy na odpowiedź Książka, Nahornej i Piskorza, dlaczego sprawozdanie finansowe jest w dalszym ciągu ukrywane?

Dlaczego członkowie – właściciele spółdzielni mieszkaniowej nie mają dostępu do sprawozdania finansowego o stanie własnego majątku?

PS

§ 1 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie:

„Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.”

 

 

 

 

Spis treści