Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o kontrolę

cen ciepła w KOMECU

Mieszkaniec Kętrzyna Stanisław Kulas wystąpił, w dniu 21 grudnia 2023 roku, z pismem do burmistrza i rady miejskiej. Pismo zostało odczytane podczas sesji rady w dniu 21-XII-2023 r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn 

oraz 

Rada Miejska w Kętrzynie

W imieniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie składam wniosek o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli w Spółce Komunalnej „KOMEC”, będącej własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Kontrola powinna uwzględnić prawidłowość wyliczenia cen ciepła we wnioskach składanych do Urzędu Regulacji Energetyki w 2022 oraz w 2023 roku.

Uzasadnienie

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymują wysokie kwoty do zapłaty za podgrzanie wody oraz ciepło do ogrzewania mieszkań.

Pomimo obniżenia cen zakupu węgla, od wiosny 2023 roku, cena ciepła została obniżona dopiero od późnej jesieni 2023 roku.

W celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, dotyczących kalkulacji kosztów ciepła, kontrolą należy objąć:

 

1. Ceny zakupu węgla przez „KOMEC” w poszczególnych miesiącach 2022 oraz 2023 roku, w porównaniu do cen na rynku krajowym we wszystkich miesiącach 2022 oraz 2023 roku.

 

2. Wyliczenie kosztów wpływających na zwiększenie ceny ciepła z powodu błędów w zakupie tańszego węgła odpowiednim czasie.

 

3. Wyliczenie kosztów zakupu i remontu budynku biurowego oraz wpływu tych kosztów na zwiększenie ceny ciepła.

 

4. Wyliczenie strat z powodu wykonywania remontu przez firmę zewnętrzną zamiast przez pracowników spółki „KOMEC”.

 

 

 

 

Spis treści