Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kurator

„ujawnił (ro)zmowę”

(z Pawłem M. i Aleksandrą M.?)

Cz.1

Na portalu internetowym Magna Masuria ukazały się dwa artykuły demaskujące organizatorów zbierania podpisów w celu odwołania nowych członków rady nadzorczej SM Pionier.

Ujawniono, że głównym organizatorem jest Paweł M., który nie jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej! Założył zamkniętą/tajną grupę, w której cenzuruje wypowiedzi. Do tej pory usunął z grupy wszystkie czaty z października, listopada i do 20 grudnia 2023 r. Co tam było napisane, że wpisy członków grupy zostały usunięte?

Aktywną zbieraczką podpisów jest Aleksandra M. Dopiero niedawno została członkiem spółdzielni. Podobno była lub jest pracownikiem prokuratury?

Kurator na żądanie Sądu KRS, z dnia 1 marca 2024 r., ujawnił w swoim sprawozdaniu, że:

7) jako kurator odbyłem także spotkania z członkami spółdzielni, którzy podjęli inicjatywę zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni i w tym celu zebrali, wedle ich zapewnień, 2/3 wymaganej liczby podpisów. Zasadniczym celem takiego WZ ma być, w założeniu inicjatorów, odwołanie dotychczas powołanych na członków Rady Nadzorczej oraz wybór nowych. Z uwagi na zaangażowanie członków spółdzielni oraz rychłe spełnienie wymogów formalnych takiej inicjatywy, Walne Zgromadzenie będzie musiało być zwołane w nieodległej perspektywie czasu, jeszcze w 2024 r., co nie pozostaje bez wpływu na stanowisko kuratora jw.;

Wiadomo, że Paweł M. i Aleksandra M. rozmawiali z kuratorem. Z ich wypowiedzi wynika, że zawarli z kuratorem „porozumienie”. Będą zbierać podpisy za odwołaniem członków rady, a przestaną obciążać kuratora winą za jego działania?

Książek źle rozliczał koszty ciepła i nie żądał od dostawców ciepła niskich cen. Członkowie Walnego Zgromadzenia w 2022 r. głosowali za odwołaniem Książka i Nahornej. Wybrali nowych członków rady, którzy ujawnili złe rozliczenia kosztów ogrzewania.

Teraz kurator, tak samo jak Książek, źle rozlicza koszty ciepła do ogrzewania. Wbrew orzeczeniom sądów nie dopuszcza członków rady nadzorczej do rozpoczęcia działania i naprawy sytuacji w spółdzielni. Członkowie rady nadzorczej ujawnili nieprawidłowości w regulaminie kosztów ciepła i wystąpili do Sadu KRS z wnioskiem o odwołanie kuratora oraz z drugim wnioskiem o ukaranie kuratora grzywną.

Dlaczego w tej sytuacji Paweł M. i Aleksandra M. zbierają podpisy pod odwołaniem członków rady nadzorczej? Dlaczego chcą odwołać tych członków rady, którzy ujawniają bezprawne działania kuratora?

Ta dwójka zbierająca podpisy ujawniła się dopiero kilka miesięcy wcześniej, przed ogłoszeniem wyborów do rady miejskiej. Po tym, gdy członkowie wybrani do rady nadzorczej ujawnili bezprawne działania kuratora i zły regulamin kosztów ogrzewania, Paweł M. i Aleksandra M. rozpoczęli zbieranie podpisów o ich odwołanie. 

Paweł M. i Aleksandra M. byli powiadomieni o prawomocnym postanowieniu Sądu Okręgowego. O tym, że rada nadzorcza może rozpocząć działalność, po zwołaniu przez kuratora pierwszego posiedzenia rady.

Wiedzą, że orzeczenia sądów i postanowienia są opublikowane na stronie Facebooka Stowarzyszenie Mieszkańców „Mamy Prawo Decydować” oraz na portalu internetowym „Kętrzyn Bez Cenzury”. Wiedzą, że koszty ogrzewania są źle rozliczane, a naprawić to może tylko nowa rada nadzorcza.

Pomimo tego namawiają do zbierania podpisów i odwołania członków rady. Czy dlatego, że chcą zdobyć głosy w wyborach do rady miejskiej?

To że kurator będzie dalej wystawiał wysokie rachunki za ogrzewanie i pobierał wysokie wynagrodzenia, stało się dla nich mniej ważne?

Ważniejszy dla nich jest interes osobisty i diety w radzie miejskiej?

Kurator popiera działania Pawła M. i Aleksandry M., dlatego że zbieranie podpisów zapewni mu pobieranie wysokiego wynagrodzenia na długi czas. To, że w tym czasie spółdzielcy będą przepłacać za ogrzewanie, z powodu złego regulaminu kosztów ogrzewania, jest dla niego mniej ważne.

cdn...

 

 

 

Spis treści