Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Sąd wstrzymał

głosowania na piśmie

przez Walne Zgromadzenie SM „Pionier”

Sygn. akt I C 862/23

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 16 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Ewa Oknińska,

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2023 r., w Olsztynie, na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa Stanisława Kulasa

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

o stwierdzenie nieważności ew.o uchylenie uchwały spółdzielni,

postanawia:

udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwał nr 1/2023 – 8/2023 - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

sędzia Ewa Oknińska

KBC

Wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu SM „Pionier” w Kętrzynie, w sprawie głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie, to kolejny sukces Stowarzyszenia Mieszkańców Mamy Prawo Decydować.

Przypomnijmy że 15 marca 2023 r., członkowie Stowarzyszenia MPD: Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, wystąpili do Ministra Sprawiedliwości z interwencją w sprawie IC 1026/22 o czym pisaliśmy w artykule. 

Bliski koniec prezesa Książka - Sąd z urzędu uchylił postanowienie.

Teraz Książek i Nahorna muszą zwołać Walne Zgromadzenie w trybie stacjonarnym.

Do tej pory bali sie spotkania z członkami Spółdzielni.

Ciekawe czy strach im przeminął?

Czy może boją się nadal?

 

 

 

Spis treści