Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

45 nowych sklepów będzie sprzedawało alkohol. Taki projekt uchwały złożył burmistrz a uzasadnienie podobno osobiści napisał radny z klubu burmistrza AS? Ten radny, który jest również przewodniczącym komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

W programie na 2021 uchwalono 154 zezwolenia na alkohol. Teraz burmistrz wnioskuje o 199 zezwoleń? To wzrost aż o 30%!

Burmistrz złożył też projekt uchwały, aby restauracje zwolnić z dalszych opłat za sprzedaż alkoholu. Zmniejszy to pieniądze przeznaczane na profilaktykę alkoholową. Podobno tych pieniędzy jest za dużo? Podobno burmistrz chce pomóc właścicielom restauracji? Tym samym, którym wcześniej wnioskował o zwiększenie podatku od nieruchomości?

O tym projekcie uchwały powiedziałem znajomej. Nie uwierzyła.

- Ludzie chorują i umierają na COVID, a ty żartujesz? – krzyknęła z oburzeniem

- Kiedy burmistrz uzasadnia to CVIDEM – opowiedziałem.

- Nie wierzę - odparła. - To niemożliwe!

* * *

W czasie II wojny światowej prowadzono politykę rozpijania ludzi ramach planowanej eksterminacji podbitych narodów. Wcześniej robili to zaborcy. Czy zwiększenie dostępu do alkoholu jest celowe, w okresie nasilenia zakażeń koronawirusem? Czy burmistrz specjalnie wybrał, ważny dla ludzi wierzących, okres wielkiego postu?

Czy burmistrz, zastępca i radni przeczytali ze zrozumieniem: Program profilaktyki i przeciwdziałania problemów alkoholowych na 2021 rok? W tym programie rada uchwaliła: „W wyniku uzależnienia od alkoholu dochodzi do zachowań ryzykownych, które powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od zaspokajania potrzeb rodziny oraz systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.”

Czy burmistrz, zastępca i radni przeczytali: Strategię rozwiązywania problemów społecznych miasta Kętrzyn? Szczególnie punkt: 5.3.7 – Osoby uzależnione?


WHO ostrzega, że alkohol nasila rozwój ostrej niewydolności oddechowej (co jest jednym z powikłań zakażenia SARS-CoV-2). Częste spożycie alkoholu skutkuje powstaniem stanu zapalnego błon śluzowych tchawicy i oskrzeli, co powoduje większą podatność na zakażenie i wniknięcie wirusa do organizmu. Negatywny skutek ma również płukanie ust lub gardła wódką.

 

 

 

 

 

Spis treści