Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Członek spółdzielni mieszkaniowej, Pan Stanisław Kulas dwukrotnie (12 lipca i 2 sierpnia), pisał do nowej rady nadzorczej w sprawie nieprawidłowego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Pisaliśmy o tym w artykule "Czy ktoś wie gdzie jest rada?". Rada nadzorcza do tej pory nie odpowiada a zamiast niej 7 sierpnia odpisał zarząd spółdzielni:

"W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 02.08.2017 r. uprzejmie informujemy, że zostanie on rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Rady nadzorczej, które odbędzie się pod koniec miesiąca sierpnia 2017 r."

W artykułach "Kto "ustawił" wybory w spółdzielni?" i " Komu "Pionier" złote jajka znosi?" zadawaliśmy pytania o przebieg wyborów i późniejsze postępowanie tak wybieranej rady. Dzisiaj także pytamy:

Czy rada nadzorcza jest tak niesamodzielna, że na pisma kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Sławomira Piskorza odpowiada zarząd, w tym Prezes Zarządu Arkadiusz Książek? Dlaczego do tej pory rada nadzorcza nie rozpatrzyła tej ważnej dla spółdzielców sprawy?

Panowie Arkadiusz Książek i Sławomir Piskorz znali się wcześniej z pracy w Kętrzyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie Książek był Prezesem a Piskorz przewodniczącym Rady Nadzorczej KTBS. Czy obaj odpowiadają za odszkodowania o których pisaliśmy w artykule "Prezes Arkadiusz K. nie zagrzybił mieszkań?". 

Obecny Prezes KTBS Leszek Krzyżanowski, absolwent MBA w Warszawie, w swoim wywiadzie w "Gazecie w Kętrzynie"krytycznie ocenił pracę Pana Książka w KTBS? Pisaliśmy o tym w artykule: "Prezes TBS L. Krzyżanowski ocenił byłego Prezesa A. Książka?  Na komisji rady miejskiej poinformował też o wysokości odszkodowania, które teraz obciążają spółkę czyli mieszkańców? Kto odpowiada za te odszkodowania?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści