Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

W obronie mieszkańców, Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Ketrzynie, na sesji Rady Miejskiej, w dniu 6 czerwca, wystąpił Stanisław Kulas - członek spółdzielni. Burmistrz w punkcie: wolne wnioski, informacje, oświadczenia, w którym głos zabierają mieszkańcy, uciekł z sesji. To już trzecia sesja, podczas której Burmistrz Hećman, któremu brakuje argumentów merytorycznych, wychodzi z sesji. Zamieszczamy wypowiedź, którą otrzymaliśmy ponieważ gazeta i telewizja "podległe" burmistrzowi ocenzurują to wystąpienie. Po zakończeniu sesji mieszkańcy komentowali, że burmistrz, jak zwykle, "schował głowę w piasek".

KBC

 

Kętrzyn 2017-06-06

Stanisław Kulas

Mieszkaniec Kętrzyna

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rada Miejska w Kętrzynie

W imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie żądam przedstawienia informacji rzeczowej i finansowej w oparciu, o którą zgromadzenie wspólników spółki, czyli Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Wiesław Hećman, wyraziło zgodę na zakup nieruchomości w bardzo złym stanie technicznym.

Wnoszę o wyjaśnienie przez zgromadzenie wspólników spółki, dlaczego Spółka nie przeznaczyła posiadanych środków własnych na inwestycje, w budowę kotłowni dla dostarczania ciepła do ogrzewania mieszkań i dostarczania ciepłej wody, do swojego głównego odbiorcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie a kupiła sobie zrujnowany budynek na biurowiec, podczas gdy ma już siedzibę w odremontowanym za 3 miliony dworcu.

Żądam także szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego Spółka pomimo posiadania nadwyżki finansowej podwyższyła mieszkańcom spółdzielni ceny za dostarczanie ciepła i ciepłej wody. 

 

  

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści