Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mieszkaniec pyta,

burmistrz wychodzi z sesji?

Kętrzyn, 2023-02-23

Stanisław Kulas
Mieszkaniec Kętrzyna

Burmistrz Miasta Kętrzyn
oraz
Rada Miejska w Kętrzynie

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z wdrożeniem nowego układu komunikacyjnego i rozkładu jazdy, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Kto opracował nowy układ komunikacyjny i rozkłady jazdy?

2) Ile wynoszą łączne koszty zatrudnienia podmiotu(-ów) zewnętrznego(-ych) przez urząd miasta?

3) Kiedy był ogłoszony przetarg lub zapytanie publiczne na opracowanie układu komunikacyjnego i rozkładu jazdy?

4) Na podstawie jakich kryteriów wybrano wykonawcę do tych zadań?

5) Jakie kwalifikacje posiadał wykonawca wybrany do opracowania nowego układu komunikacyjnego i rozkładu jazdy.

6) Czy władze miasta przewidują wycofanie się z błędnych zmian i odzyskanie poniesionych kosztów?

Stanisław Kulas

 

KBC

Pytania zostały odczytane podczas 69 Sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady a Stanisław Kulas zadał następne dwa pytania:

- Jakie koszty poniósł Urząd Miasta oraz Spółka Komunalnik z tytułu wykonywania komunikacji autobusowej - przewozu pasażerów w miesiącu styczniu 2023 roku oraz 2022 roku?

- Jaka była wysokość wkładu własnego do zakupu 4 autobusów elektrycznych?

Co odpowiedział burmistrz?

Niedziółka nic nie odpowiedział. 

Wyszedł z Sesji przed pytaniami mieszkańca.

Nie usprawiedliwił się przed radnymi.

Do końca sesji na salę sesyjną już nie wrócił.

 

 

 

 

 

Spis treści