Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Dlaczego Sąd KRS odrzucił wniosek o ustanowienie kuratora dla SM Pionier?

W Internecie dyskusja i pytania o powody odrzucenia wniosku o ustanowienie kuratora. Kurator jest potrzebny, ponieważ Książek swoim nieodpowiedzialnym i celowym działaniem doprowadził do bałaganu organizacyjnego i braku organów Spółdzielni. Dodatkowo Książek za pośrednictwem swoich pomocników rozpowszechnia nieprawdziwe  informacje o sytuacji w Spółdzielni. Poniżej przedstawiam odpowiedzi na klika ważnych pytań.

  1. Coś mi się wierzyć nie chce, że znowu odrzucony wniosek i to, że jest tam napisane, iż jest to absurdem?

Wniosek został odrzucony, ponieważ został źle sporządzony. Sąd KRS wykazał absurdalność wniosku złożonego przez byłego prezesa Książka, za pośrednictwem jego pełnomocnika. Czy błędy w sporządzaniu wniosków o ustanowienie kuratora wynikały z braków wiedzy prawniczej? A może były to celowe działania?

  1. Ktoś musi mieć w tym interes, tylko pytanie, kto i dlaczego?

Uważam, że interes ma były prezes Spółdzielni A. Książek, ponieważ:

- Zablokował ukonstytuowanie rady nadzorczej wybranej w 2022 r.

- Utrudniał prace rady nadzorczej kadencji 2017-2022. 

- Zlikwidował spółdzielczą telewizję.

- Nie rozliczył kosztów ciepłej wody za I półrocze 2023 r.

- Nie rozliczył kosztów ogrzewania mieszkań za I półrocze 2023 r.

Brak zarządu i rady nadzorczej spowodował, że Spółdzielnia nie może go teraz rozliczyć z jego niegospodarności. Kurator doprowadzi do ustanowienia organów, a następstwie do rozliczenia niegospodarności Książka.

  1. Tak jak pisałem, ta sprawa grubymi nićmi szyta. Może sprawę przenieść do innego sądu?

Przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskiwania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach rejonizacji sądów podlegamy pod Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS. Nie można przenieść sprawy do innego sądu. Można tylko składać skargi, lub wnioskować o wyłączenie sędziego. Dopiero po wyłączeniu wszystkich sędziów sąd nadrzędny przenosi sprawę do innego sądu. W tym przypadku to nie zadziała. Wyrok jest zgodny z prawem, ponieważ wniosek pełnomocnika Książka został źle sporządzony, czyli „ta sprawa grubymi nićmi szyta”.

  1. Czy spółdzielnia płaci za wnioski składane do KRS?

Tak płaci, za wnioski źle sporządzone też płaci. Za każdy wniosek 300 zł. Za skargę na postanowienie lub orzeczenie 100 zł. Ponadto prawnik bierze pieniądze za sporządzenie wniosku lub skargi.

Stan K.

PS

Za wnioski składane do Sądu KRS, przeciwko prezesowi, płaciłem sam. Przykładowo: wniosek o wydanie umów dotyczących kosztów podzielników ciepła zaworów i ciepłomierzy 300 zł. Koszty kserowania dokumentów ze Spółdzielni ~200 zł.

Działanie w celu powołania kuratora zostało podjęte bezpośrednio po opublikowaniu orzeczenia Sądu.

 

 

 

 

Spis treści