Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy wniosek mieszkańca Ketrzyna z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2017 r.

Zespół redakcyjny KBC

Rada Miasta Kętrzyn

Wnioskuję o pilne przeprowadzenie, przez Radę Miasta Kętrzyn, kontroli wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta od początku 2016 roku do chwili obecnej w tym  służbowych wyjazdów samochodem prywatnym.

Uzasadnienie

W Tygodniku Kętrzyńskim nr 39 z 2016 roku ukazał się artykuł:

„Dodatkowe dochody burmistrza? Co ukrywa Krzysztof Hećman?”.

Autor artykułu zadaje tam szereg pytań, na które do tej pory Burmistrz Miasta nie udzielił publicznej odpowiedzi. Milczenie Burmistrza jest dziwne i niezrozumiałe.

Wyjaśnienie tej sprawy jest ważne dla Burmistrza i mieszkańców Kętrzyna, ponieważ w przypadku gdy:

- Burmistrz jest niewinny, to ta sprawa niepotrzebnie go obciąża,

- Burmistrz jest winny, to powinien zwrócić koszty nieuzasadnionych wyjazdów i ponieść konsekwencje z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych.

Stanisław Kulas

Mieszkaniec Kętrzyna

Kętrzyn, 2017-02-16

Spis treści