Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o ukaranie kuratora

Punkty 2 i 3 wniosku

W punktach 2 i 3  wniosku o wydanie poleceń i ukaranie kuratora,  złożonego do Sądu rejestrowego KRS w Olsztynie, Stanisław Kulas napisał:

2. Wydanie polecenia (ew. unieważnienia z urzędu) aby kurator Zygmunt Mierczak unieważnił wszystkie ogłoszone i/lub rozstrzygnięte przetargi.

Ogłaszanie przetargów na remonty klatek schodowych i remonty balkonów bez uchwalonego Plan remontów na 2024, również przekracza zakres zwykłego zarządu

„Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej”, w tym Planu remontów na 2024 r., należy zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie do zakresu działania rady nadzorczej.

Ogłaszane przetargi obejmują bardzo wysokie kwoty, przekraczające kikaset tys zł, a nie są to remonty konieczne w obecnej sytuacji gospodarczej. Zaznaczam, że zdaniem członków Spółdzielni, pilniejsze od malowania klatek schodowych i balkonów, są remonty i modernizacje zmniejszające koszty dostawy i zużycia ciepła do podgrzania wody i ogrzewania mieszkań.

 

3. Ukaranie grzywną kuratora Zygmunta Mierczaka za przekroczenie zwykłego zarządu w czynnościach wymienionych w pkt. 1 i 2.

 

 

 

 

Spis treści