Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Klapa - Wstążka - Sapiński

- Szanowni państwo. Ja w kwestii informacyjnej chciałbym połączyć dwa wątki, jeśli chodzi o informacje – powiedział radny Daniel Sapiński, podczas 45 sesji rady miejskiej.

- Jedna informacja to jest taka, że dzisiaj 25 listopada rozpoczyna się symboliczna kampania białej wstążki i te białe wstążki mamy przypięte tutaj, na klapach. Jest to symboliczny wyraz sprzeciwu mężczyzn wobec; przemocy wobec kobiet. Zainicjowane jakby sytuacją w Kanadzie, gdzie mężczyzna, na politechnice, wystrzelał kilka kobiet ze względu na to, że uważał, że one zabrały mu miejsce na studiach. W związku z tym ta kampania przeszła również tutaj, do Polski i będzie trwała przez dwa tygodnie. W tym momencie mamy taką możliwość, żeby, ta kampania jest we wszystkich gminach, w zasadzie zaostrzona, żebyśmy o tej przemocy wobec kobiet, ale także w ogóle wobec siebie, rozmawiali. Symbolicznie mamy te wstążki. Ja myślę, że chyba nie każdy z nas te wstążki traktuje poważnie. W związku z tym ja chciałbym wyrazić również informacyjnie swoje niezadowolenie z tego, co się zadziało dzisiaj na sesji. Ponieważ koleżanka Marzena Gajek wyraziła, zdenerwowana, swoje niezadowolenie wpisem na mediach społecznościowych wczoraj kolegi radnego Czesława Ćwika, gdzie było ewidentne wywieranie wpływu na wynik głosowania, przyjęcia - akceptowania członków komisji rewizyjnej, na dzisiejszej sesji:

 

 

I to jest zachowanie niedopuszczalne. Więc proszę się zastanowić, czy ta biała wstążka przy pana klapie jest zasadna.

 

* * *

KBC

Słowa radnego Sapińskiego zaskoczyły radnych i mieszkańców oglądających sesję. Przecież radny Ćwik, swoim wpisem na Facebooku, przypomniał tylko słowa - obietnice radnej.

Czy radny Sapiński postąpił słusznie, traktując ten wpis jako: przemoc wobec kobiet?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wcześniej trzeba sprostować kilka informacji, podanych przez radnego Sapińskiego.

1) Radny Sapiński powiedział: (…) 25 listopada () w Kanadzie, gdzie mężczyzna, na politechnice, wystrzelał kilka kobiet ze względu na to, że uważał, że one zabrały mu miejsce na studiach.

To nieprawidłowa informacja, bo dzień 25 listopada został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zamordowania trzech sióstr Mirabal, w dniu 25 listopada 1960 roku, w czasach dyktatury w Republice Dominikany. W 1999 Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

Zdarzenie o którym mówił radny Sapiński miał miejsce, 6 grudnia 1989 roku, w budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu, gdzie 25-cio letni mężczyzna, strzelając z karabinu, zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn. Uważał on, że to przez studentki nie dostał się na Politechnikę. Potem popełnił samobójstwo. 

Nieprawidłowo podał radny Sapiński: zdarzenia, daty, okoliczności i ilość ofiar.

 

2) Radny Sapiński powiedział: „(…) będzie trwała przez dwa tygodnie.

Nie 2 tygodnie lecz 16 dni trwa Akcja Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, której symbolem jest biała wstążka. Od 25 listopada - Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

* * *

Akcja Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, koncentruje się na kwestiach praw człowieka.

Sprawcy przemocy, na szczeblu państwowym, samorządowym, zawodowym, społecznym i rodzinnym, powinni odpowiadać za akty przemocy wobec kobiet.

Biała Wstążka przypięta przez mężczyznę oznacza deklarację wyrzeczenia się stosowania przemocy oraz reagowania, gdy jest jej świadkiem.

 

Czy w kętrzyńskim samorządzie występowały akty przemocy wobec kobiet?   

Jak zachowywali się wtedy radni, świadkowie przemocy?   

Jak zachował się wtedy burmistrz?   

 

Zdarzenie 1

W tekstach internetowych: 

Niedziółka, Michalski i szykanowanie pracowników?

Michalski zrezygnował z prezesowania w KTBS? - XXXIV Sesja RM – Cz.1

Nowe fakty w sprawie Prezesa KTBS! Prokuratura bada sprawę?

Terror w KTBS? [OPINIA]

opisywana była sprawa łamania praw pracowniczych w KTBS. W tej sprawie interweniowali u burmistrza miasta radny Władysław Zarecki – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddziału Kętrzyn-Mrągowo Regionu W-M oraz Józef Dziki – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko – Mazurskiego. Burmistrz Niedziółka nie interweniował, więc na ich wniosek Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w Spółce KTBS kontrolę.

Sprawę szykanowania 10 kobiet - pracownic spółki Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do Prokuratury w Kętrzynie. Prezes KTBS przyznał się do winy. Prokuratura wystąpiła do Sądu w Kętrzynie. Sąd wydał wyrok w pierwszej instancji.

Jak radny Sapiński zareagował w tej sprawie? Przecież wiedział o tym on, radni z jego klubu AS, burmistrz Niedziółka. Czy radny wystąpił w obronie kobiet z KTBS? Nie wystąpił? Dlaczego?

Zdarzenie 2

Podczas sesji rady miejskiej, we wrześniu 2020 r. radny Władysław Zarecki mówił o zdarzeniu poniżania pracownic KTBS: pojawił się prezes A.K. i zaczął podniesionym głosem mówić, jakim prawem to one robią, używając przy tym w stosunku do pań administratorek słów wulgarnych, powszechnie uważanych za obraźliwe. Po chwili pojawił się także prezes A.M. używając także słów nieprzyjemnych w stosunku do swoich pracownic.

Opis zdarzenia administratorek KTBS potwierdzili w notatce radni Marzena Gajek, Tomasz Komorowski, Władysław Zarecki. Radny Daniel Sapiński odmówił wtedy podpisu. Dlaczego radny Sapiński nie potwierdził tego co usłyszał od kobiet – pracownic KTBS?

Dlaczego nie wystąpił w ich obronie, tak jak radny Zarecki, który na następnej sesji, w listopadzie 2020 r., powiedział: Podczas komisji i sesji rady miejskiej stanąłem w obronie pracowników spółki, w obronie kobiet, które były poniżane i przymuszane do zaniechania prawnej czynności służbowej.

Radny Sapiński wiedział o tej sprawie i nie zareagował? Dzisiaj poucza i nadstawia klapę do białej wstążki?

 

Białą wstążkę należy nosić codziennie w sercu,

a nie raz do roku w klapie.

 

 

 

 

Spis treści