Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy Prezes Książek łamie prawo? Tak uważa Jerzy Jankowski Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. 

"Warszawa, dnia 30.08.2017 r.

Zarząd spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”

ul. Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn

W nawiązaniu do otrzymanej od członka Spółdzielni korespondencji w sprawie niezamieszczenia na stronie internetowej spółdzielni kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych lustracji, Związek rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przedstawia następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały, i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni.

Przepis ten nie wymienia wprawdzie oceny polustracyjnej, jednak stanowi ona integralną część protokołu lustracji i w opinii Związku powinna być zamieszczana na stronie internetowej wraz z protokołem.

Postępowanie lustracyjne obejmujące działalność Spółdzielni w latach 2014-2016 zostało zakończone i pismem z dnia 18 lipca 2017 r., l.dz.809/2017 Związek przedstawił ocenę polustracyjną wraz z wnioskami. Wobec powyższego dokumenty te powinny być udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni.

Prezes Zarządu Jerzy Jankowski

Do wiadomości: P. Stanisław Kulas"

W artykule "Dlaczego zarząd spółdzielni utrudnia dostęp do protokółu lustracji?" pytaliśmy, czy zarząd i rada nadzorcza(?) boją się ujawnienia informacji zawartych w protokóle z lustracji?

W imieniu członków Spółdzielni „Pionier" pytamy Prezesa Arkadiusza Książka, czy opublikuje ten protokół i oceny polustracyjne, czy dalej będzie je ukrywał przed spółdzielcami?

Pytamy także Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Sławomira Piskorza, dlaczego rada nadzorcza nie dopilnowała publikacji protokołu?

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści