Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wojewoda żąda wyjasnień

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, w ramach postępowania nadzorczego zażądał wyjaśnień w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz ustalenia jej składu osobowego.

Dlaczego wojewoda nabrał podejrzeń, co do legalności nowego składu komisji rewizyjnej?

Przypomnijmy fakty:

20 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Kętrzynie, w której większość mieli radni popierający ówcześnie burmistrza, wybrała 5 osobową Komisję Rewizyjną.

Rada, uznała wtedy, że komisja powinna kontrolować prace burmistrza. W skład komisji rewizyjnej weszło 2 radnych z grupy popierającej burmistrza i aż 3 radnych z opozycji.

We wrześniu 2020 roku Niedziółka utracił 14,3 milionów dofinansowania do budowy ulic w Kętrzynie. Z protokołu Komisji Rewizyjnej wynikało, że: złożył wniosek, podpisał umowę a potem „zapomniał” rozpocząć przetarg w terminie zawartym w podpisanej przez siebie umowie.

Niedziółka utratę dofinansowania ukrywał przed radnymi i mieszkańcami Kętrzyna. Gdy sprawa wyszła na jaw zwalał winę na pracowników. Ale to przecież Niedziółka osobiście zaakceptował termin zawarty w umowie a następnie tą umowę podpisał.

W 2021 roku radni, zaniepokojeni bezczynnością Niedziółki, zlecili kontrolę dla komisji rewizyjnej w sprawie utraty 14,3 milionów dofinansowania do budowy ulic. Ustalenia Komisji rewizyjnej przedstawiliśmy w tekście Niedziółka winny dużej straty 14 300 000 zł dofinansowania.

Przestraszony wynikami kontroli Niedziółka doprowadził do zmiany grupy popierających go radnych i odwołania, w dniu 28 października 2021 roku, z komisji rewizyjnej wszystkich 5 radnych: Heleny Szymkiewicz, Czesława Ćwika, Edwarda Mitrosa, Zofii Waszkiewicz i Jerzego Baranowskiego. 

10 grudnia 2021 roku 11 radnych, z grupy trzymającej się burmistrza, uchwaliło, że komisja rewizyjna będzie się składać, z co najmniej 3 radnych.

Dopiero po 4 miesiącach braku komisji rewizyjnej, 24 lutego 2022 roku, 11 radnych, z grupy trzymającej się burmistrza, powołało nową komisję rewizyjną. W jej skład weszło 3 radnych grupy burmistrza: Alicja Biała, Daniel Adam Sapiński i Ryszard Teodor Szymański. W komisji rewizyjnej nie ma teraz żadnego radnego z opozycji!

Art. 18a ust 2 Ustawy o samorządzie gminnym stanowi: 

"W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów..."

Radni z grupy burmistrza odrzucili kandydaturę nawiększego 6-osobowego klubu w radzie miejskiej. Skoro w komisji rewizyjnej nie ma przedstawiciela klubu, to komisja rewizyjna została powołana niezgodnie z przepisami prawa. 

Czy Niedziółka i jego grupa radnych "chwilowo trzymająca władzę" celową doporowadzają do paralizu działania komisji rewizyjnej?

KBC

Jak komisja rewizyjna będzie kontrolowała uchwały grupy burmistrza, do której to grupy należą wszyscy członkowie komisji rewizyjnej? Sami siebie będą kontrolowali?

Jak będzie wyglądała kontrola działań burmistrza, przez członków jego grupy?

Dlaczego burmistrz boi się kontroli radnych opozycji?

Czy burmistrz oprócz utraty 14 milionów jeszcze coś ukrywa?

Panie burmistrzu Niedziółka!

Czego się pan boi?

Prawdy się pan boi?

 

 

 

 

Spis treści