Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Stawki opłat i opłaty, za przykładowe mieszkanie o powierzchni 60 m2, zostały wyliczone na podstawie zestawienia: 

Stawki opłat [ zł/m2 ] od lipca 2021 r. - Osiedle Piastowskie. Podwyżki wprowadzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie”.

Zestawienie dostępne jest w tekście: Dlaczego jedni płacą więcej, a inni mniej? 

Dla mieszkania o powierzchni 60 m2 miesięczna opłata wynosi średnio 207 zł

Jest to opłata tylko za eksploatację nieruchomości, eksploatację mienia i za fundusz remontowy. Bez kosztów ogrzewania, funduszu wymiany wodomierzy, gazu, konserwacji(?) domofonu, telewizji KTK(?), różnicy wskazań wodomierzy, zimnej wody i jej podgrzania, opłaty za śmieci... 

Najwyższa opłata (za 60 m2) to 287 zł, a najniższa 194 zł. Czy różnica opłat w wysokości  93 zł jest sprawiedliwa?

W 2017 roku średnia opłata (za 60 m2) wynosiła 165 zł. Przez okres zarządzania prezesa Książka i obecnej rady nadzorczej średnie opłaty wzrosły o 42 zł czyli o 25 %.

Jest wiele mieszkań gdzie opłaty wzrosły o ponad 100 zł ! 

Fundusz remontowy wynosi dla większości mieszkań 84 zł miesięcznie [1,40 zł/m2 x 60 m2 = 84 zł]. Lecz dla niektórych mieszkań stawka jest dwukrotnie niższa [0,70 zł/m2], a wpłata na fundusz wynosi 42 zł miesięcznie? 

Dlaczego zarząd i rada nadzorcza podwyższają opłaty? 

Skąd wzięły się duże różnice w opłatach i funduszu remontowym?  Co się stało z nadwyżką funduszu?

Gdzie można sprawdzić czy opłaty zostały dobrze wyliczone? 

Te pytania im należy zadać:

Arkadiusz KSIĄŻEK - Prezes Zarządu

Aneta NAHORNA     - Członek Zarządu - Główna Księgowa

Sławomir PISKORZ - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk SKÓRKA     - Członek Rady Nadzorczej z Osiedla Piastowskiego

Lech LISOWSKI       - Członek Rady Nadzorczej z Osiedla Piastowskiego

Biorą pieniądze z naszych opłat. Przyznają sobie podwyżki i premie. Czy na to zasługują?

 

Załącznik: Opis tabeli

Wiersz 1. Najwyższe stawki i opłata (max) - w kolumnach zestawienia stawek opłat z Piastowskiego: Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, występują stawki najwyższe dla różnych budynków. Stawka Razem nie jest sumą stawek z poszczególnych kolumn tej analizy tylko średnią stawek opłat z zestawienia dla budynków Osiedla Piastowskiego. Najwyższa stawka razem to 4,78 zł/m2 dla budynku przy ulicy Chrobrego 16B.

Wiersz 2. Najniższe stawki i opłata (min) - w kolumnach: Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, występują stawki najniższe dla różnych budynków. Stawka Razem nie jest sumą stawek z poszczególnych kolumn tej analizy, tylko średnią stawek opłat z zestawienia dla budynków Osiedla Piastowskiego. Najniższa stawka razem to 3,23 zł/m2 i występuje dla 15 budynków osiedla

Wiersz 3. Średnie stawki i opłata – to średnie z kolumn zestawienia stawek opłat z Osiedla Piastowskiego : Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, Stawka Razem.

Wiersz 4. Różnica stawek (max-min) – Najwyższa stawka (max) minus Najniższa stawka (min), [wiersz 1 minus wiersz 2].

Wiersz 5. Średnie stawki i opłata w 2017 roku wyboru obecnej rady nadzorczej – to dane archiwalne. Rok 2017 wybrano jako rok porównawczy w którym wybrano obecną radę nadzorczą a skład zarządu był taki sam jak w dniu sporządzenia analizy. 

Kolumna F. Opłaty, za przykładowe mieszkanie o powierzchni 60 m2, wynikają z pomnożenia stawki razem (kolumna E) przez 60 m2

 

 

 

 

Spis treści