Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Dużo szumu - efekt: 0

Nie będzie dostawy 4 autobusów z napędem elektrycznym i 2 stacji ładowania pod "szumną" nazwą „Niskoemisyjna komunikacja miejska w Kętrzynie”.

Burmistrz unieważnił postępowanie pisząc, że ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przekraczają kwotę, jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia. Napisał że: "podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi." 

Czy Solaris i Busnex zaskarżą unieważnienie postępowania przez burmistrza Niedziółkę na podstawie art. 505–590 Ustawy Prawo zamówień publicznych?

KBC

Żartobliwie, w subiektywnym tłumaczeniu na zrozumiały dla mieszkańca język, unieważnienie postępowania można przetłumaczyć tak: "mówiliśmy, że dofinansowanie będzie większe - 80%, ale nie potrafimy tego załatwić. Pieniędzy miejskich już nie mamy, bo wydaliśmy je na podwyżki wynagrodzenia dla burmistrza i jego 11 spolegliwych radnych, na zatrudnianie obcych oraz na propagandę w gazetach i telewizji. Pieniądze zostały "przepalone".

 

Merytorycznie o podstawowych błędach i braku kalkulacji ekonomicznej tego, nazwanego na wyrost" tzw. "projektu" pisaliśmy już wielokrotnie w tekstach:

Niekompetencja i niewiedza? Niedziółki? Wróbla? 11 radnych?

Przetarg na wydanie pieniędzy podatników?

Ofensywa Niedziółki wymierzona w mobilność.

Panie Niedziółka. Nie niszcz pan Kętrzyna.

Pożary autobusów elektrycznych

Ekonomia według Niedziółki, czyli kolejne mity o autobusach elektrycznych.

Jednym głosowaniem przegrać wszystko? Cz.2

Autobusowa jazda bez trzymanki. Cz.3

Autobusowa jazda bez trzymanki. Cz.2

Autobusowa jazda bez trzymanki. Cz.1

 

 

 

 

Spis treści