Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Kętrzyna!

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w połowie miesiąca marca po zebraniu 2/3 podpisów, zawiesiliśmy zbieranie podpisów od mieszkańców, popierających wniosek o odwołanie burmistrza miasta Kętrzyn przed upływem kadencji.

Ze względu na zaistniałe nadzwyczajne okoliczności: zakażenie mieszkańców Polski koronawirusem, ogłoszenie pandemii przez WHO, ogłoszenie stanu epidemicznego oraz związanych z tym nakazów bezpieczeństwa zdrowotnego i ograniczeń możliwości kontaktów z mieszkańcami miasta, przez osoby zbierające podpisy, wystąpiliśmy do Komisarza Wyborczego z wnioskiem o uznanie, że zebranie pełnej ilości podpisów, wymaganych do postanowienia o przeprowadzeniu referendum było niemożliwe.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Kętrzyna popierających nasz wniosek, osobom wspierającym nasze działania oraz wolontariuszom zbierającym podpisy.

Inicjatorzy Referendum

Kętrzyn, 30-03-2020 r.

 

 

 

Spis treści