Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy burmistrz

Niedziółka stwarza

zagrożenia epidemiczne?

- Wnoszę o zapewnienie udziału mieszkańców w sesjach rady miejskiej, w trybie zdalnym, z możliwością zdalnego zabierania głosu, ze względu na zwiększone zagrożenie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 i zagrożeniem zachorowania na COVID-19. - napisał do burmistrza Niedziółki, w dniu sesji rady miejskiej, 26 listopada 2020 r., mieszkaniec miasta.

Dzisiejszy mieszany (hybrydowy) tryb sesji zapewnia radnym wybór, czy będą uczestniczyli stacjonarnie, czy zdalnie. Burmistrz ma obowiązek zapewnienia takiego samego wyboru mieszkańcom miasta.

W zakupionym programie do obsługi sesji zdalnej, tak jak w każdym profesjonalnym programie do spotkań zdalnych jest przewidziana możliwość dołączania i odłączania uczestników w trakcie trwania spotkania. Jak już informowałem pana burmistrza Ryszarda Niedziółkę, w tym zakupionym programie też przewidziano taką możliwość. Nie ma przeszkód technicznych, prawnych i formalnych do zdalnego uczestnictwa mieszkańców miasta w sesjach rady miejskiej.

Zmuszanie mieszkańców miasta do udziału w sesji w trybie stacjonarnym stanowi zagrożenie zdrowotne dla radnych i mieszkańców. Burmistrz po sesji w dniu 29 października przebywał na kwarantannie po kontakcie z jednym miejskich radnych, u którego podobno wykryto COVID-19. Burmistrz do tej pory nie wyjaśnił, czy radny był obecny na sesji rady miejskiej 29 października oraz czy radny już wtedy był zakażony koronawirusem SARS-COV-2 ?

Burmistrz kaszle ?

Czy burmistrz i zakażony radny wykonali testy potwierdzające, że nie są nosicielami koronawirusa przed sesją 26 listopada? Czy kontaktowali się przed sesją z innymi radnymi i urzędnikami miejskimi? Jeżeli nie wykonali badań, to w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo sanitarne dla mieszkańców, którzy będą wypowiadać się podczas sesji?

Wniosek pana Stanisława, mieszkańca miasta, został odczytany przez przewodniczącego rady miejskiej (link: https://youtu.be/lpc_DbVQU5c?t=4425 czas na nagraniu 1:13:45) pod koniec sesji, w 9 punkcie obrad "Wolne wnioski, informacje, oświadczenia."

 

 

 

 

Spis treści