Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mamy Prawo Decydować

o remontach i  inwestycjach

naszej 

Spółdzielni  Mieszkaniowej

 

W celu zmniejszenia kosztów remontów:

Uzyskamy środki finansowe z dotacji zewnętrznych na remonty i inwestycje zmniejszające koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Wystąpimy o odzyskanie pieniędzy za zawyżone koszty wymiany podzielników, aby zwrócić je mieszkańcom.

 

Dla zmniejszenia kosztów ogrzewania:

Połączymy na ostatnim piętrze piony doprowadzające i odprowadzające ciepło do kaloryferów. Rury pionowe będą równomiernie rozprowadzały ciepło na wszystkie mieszkania.

Wymienimy rury centralnego ogrzewania w łazienkach na grzejniki z możliwością regulacji dopływu ciepła.

Zamontujemy węzły kompaktowe w tych budynkach, które ich nie posiadają.

Wyegzekwujemy od Komecu zwrot zawyżonych kosztów ogrzewania, spowodowanych zakupem węgla po zawyżonych cenach oraz zbędnego i zawyżonego kosztu remontu budynku Komecu za 2 miliony zł. Te koszty nie powinny obciążać mieszkańców spółdzielni tylko Komec.

 

Wystąpimy o zmniejszenie kosztów za odpady komunalne:

Doprowadzimy do urealnienia opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Spółdzielni tak, aby mieszkańcy nie płacili za śmieci nieznanego pochodzenia, wynikające z braku odpowiednich działań Urzędu Miasta i Komunalnika.

 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców:

Zamontujemy czujniki gazu i dymu w pomieszczeniach wyposażonych w podgrzewacze gazowe wody i kuchenki gazowe.

Zwiększymy ilość miejsc parkingowych, aby samochody nie parkowały na chodnikach dla pieszych.

Zapewnimy dobry dojazd do wszystkich budynków dla służb ratunkowych i komunalnych.

 

 

 

 

Spis treści