Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd KRS ustanowił kuratora

dla Spółdzielni Mieszkaniowej

Sytuacja prawna SM Pionier. Cz. 7

Sygnatura akt OL.VIII Ns-Rej.KRS 11943/23/485

Numer KRS 0000019519

Postanowienie

dnia 2024-01-05

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sędzia Tomasz Bulkowski

po rozpoznaniu w dniu 2024-01-05 na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku:  ___________________________________________

przy uczestnictwie: SPÓŁDZIELNII MIESZKANIOWEJ "PIONIER" W KĘTRZYNIE

o wyznaczenie kuratora

w przedmiocie skargi wnioskodawcy na postanowienie Referendarza sądowego z dnia 2023-09-20 sygn. akt VIII Ns. Rej. KRS 9079/23/506

postanawia:

ustanowić dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie (uczestnika) kuratora w osobie Zbigniewa Mierczaka, w celu podjęcia czynności zmierzających do powołania organu uprawnionego do reprezentowania uczestnika (zarządu), a do czasu powołania organu, reprezentowania uczestnika przy niezbędnych czynnościach związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu majątkiem uczestnika.

Sędzia Tomasz Bulkowski

 

 

 

 

Spis treści