Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Ciekawe rzeczy działy się w Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier' w Kętrzynie. Nowy prezes został wybrany w niepełnym składzie rady nadzorczej w 2016 r. Pracował przedtem w KTBS i miał mniejsze doświadczenie i staż pracy od drugiego kandydata, doświadczonego wieloletniego zastępcy prezesa spółdzielni. Następnie członkowie spółdzielni, na osiedlowych walnych zgromadzeniach, wnioskowali o odwołanie członków rady nadzorczej. Niedługo wybory do nowej rady nadzorczej a prezes utrudnia dostęp do dokumentów? Jak członkowie spółdzielni sprawdzą czy zarząd właściwie dba o ich interesy? 

Publikujemy poniższe pismo, ponieważ strona "Kętrzyn bez cenzury" udostępnia przekazanie informacji tych, które cenzurują władze.

KBC 

 

Kętrzyn, 2017-05-02

Stanisław Kulas 

Ul. Różana

11-400 Kętrzyn 

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie nie umieszcza na swoich stronach internetowych wymaganych prawem dokumentów. 

1. Brak jest protokołów zarządu od maja 2016 do chwili obecnej. 

2. Protokoły rady nadzorczej są umieszczane bez załączników, to znaczy podjętych uchwał i treści dokumentów, które były uchwalane. 

3. Brak jest sprawozdań finansowych z ostatnich lat w tym sprawozdania finansowego za 2016 rok pomimo tego, że zostało ono zbadane, zatwierdzone przez zarząd i powinno już zostać przedstawione członkom naszej spółdzielni. 

4. Brak jest planu finansowego na 2017 rok. Plan został zatwierdzony przez zarząd i radę nadzorcza a członkowie spółdzielni nie mają do niego dostępu. 

5. Regulamin funduszu remontowego został uchwalony, ale nie został opublikowany.

W ubiegłych latach członkowie spółdzielni mogli zapoznać się z tymi dokumentami na stronach internetowych. Po zmianie prezesa nagle zmieniono stronę internetową a tych dokumentów już nie ma. Rodzi to podejrzenia, że zarząd i rada nadzorcza celowo utrudnia dostęp do tych dokumentów.

Dlatego w imieniu mieszkańców spółdzielni żądam: 

a) Niezwłocznego opublikowania w internecie wymaganych prawem ww. dokumentów 

b) Wyjaśnienia przez zarząd i radę nadzorczą przyczyn braku publikacji dokumentów i przedstawienia tego wyjaśnienia na cząstkowych walnych zgromadzeniach 

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści