Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta nie posiada informacji o wynikach finansowych spółek. Taką odpowiedź dostał Zenon Wiszniewski Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie na swoje pismo, o którym pisaliśmy w artykule " Hećman nie przestrzega prawa? Radny Wiszniewski upomina." Czy to jest przyczyną niegospodarności z powodu braku nadzoru przez Burmistrza Hećmana?

Radny wystąpił 8 września z pismam do kętrzyńskich spółek miejskich: 

Energetyka Cieplna „Komec” 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

W ramach dostępu do informacji publicznej, wnoszę o pilne dostarczenie, w wersji papierowej lub  elektronicznej, pełnych sprawozdań finansowych spółki za 2015 i 2016 rok:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2) Bilans

3) Rachunek zysków i strat.

4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym).

5) Rachunek przepływów pieniężnych.

Proszę także o dostarczenie sprawozdania zarządu, sprawozdania rady nadzorczej i oceny opłacalności inwestycji zaplanowanych przez spółki w 2016 i 2017 roku.

Mamy nadzieję, że Radny Wiszniewski po otrzymaniu sprawozdań finansowych prześle je burmistrzowi?

Hećman jest tylko prawnikiem ale jak je przeczyta może się czegoś nauczy? 

 

Może przestanie marnować nasze pieniądze?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści