Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Droga dla TIR-ów

zamiast alei drzew i obwodnicy?

W zgiełku medialnego szumu i bezproduktywnego kopania się po kostkach, coraz głośniej akcentowana jest przebudowa drogi 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko. Nie będzie to jednak oczekiwany zwykły remont odtworzeniowy. Pod topór pójdą drzewa ostatniej mazurskiej alei prowadzącej północnym szlakiem tysiąca jezior, droga otrzyma podbudowę i nawierzchnię dostosowaną do ruchu ciężkich pojazdów, a na dwóch niedużych mostkach  pod Giżyckim przestanie obowiązywać ograniczenie tonażowe.

Krótko mówiąc nic już nie powstrzyma konwojów TIRów obecnie w dużej mierze omijających Kętrzyn. Przypomnę, że ojcami chrzestnymi tego zagrożenia są: były burmistrz  oraz Ryszard Niedziółka. Poprzedni burmistrz obwodnicę Kętrzyna uważał za mrzonkę dodatkowo torpedując inicjatywy na rzecz jej budowy, natomiast Niedziółka jeszcze jako starosta, podpisał list intencyjny w sprawie przebudowy drogi 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko.

Droga wojewódzka 592 ma  stworzyć by-pass i przenosić tranzytowy ruch towarowy wobec problemów z kontynuacją rozbudowy drogi S16. To ostatnia chwila, aby upomnieć się o obwodnicę. Jeśli nakłady zostaną przesunięte na szeroko zakrojone działania na drodze 592, przygotowana pod wzmożony ruch DW650 Kętrzyn - Węgorzewo - Gołdap nadal będzie świeciła pustkami, a Kętrzyn może zapomnieć o obwodnicy miasta. Jeśli tak się stanie malownicza droga do Giżycka przekształci się w niebezpieczny międzynarodowy szlak okupowany przez TIRy, a Kętrzyn i Giżycko zaczną borykać się z problemem jaki przez 30 lat miał Augustów.

Będzie to uderzenie w potencjał turystyczny całego regionu, bo niebezpieczna droga, będzie zniechęcała wypoczywających choćby w Giżycku, do odwiedzenia Kętrzyna. To także problem bezpieczeństwa ruchu na ulicach Kętrzyna i wielki krok wstecz w obszarze kreowania polityki zrównoważonego transportu, zwłaszcza że forma planowanej przebudowy choćby ulicy Mazowieckiej, to dewastacja przestrzeni publicznej oraz obniżenie parametrów drogi pod kątem użyteczności i celów zrównoważonej mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu.


Zdjęcie: www.petycjeonline.com Sprzeciw wobec planowanej wycinki 5 tysięcy drzew wzdłuż drogi Kętrzyn - Giżycko

 

Przebudowa drogi 592 do Giżycka, w kontekście tego co napisałem jest działaniem na szkodę interesu społeczności lokalnej miasta Kętrzyn. Miasto potrzebuje obwodnicy. Parametry oraz właściwy jej przebieg określiłem w dokumentach przekazanych do Zarządu Dróg Wojewódzkich blisko 10 lat temu, a w roku 2017 ponownie - za pośrednictwem jednego z miejskich radnych. Rozwiązanie mojego autorstwa, zakłada poprowadzenie drogi w modelowy sposób, czyli tak, aby przejęła ona towarowy ruch tranzytowy z dróg 591 (kierunek Mrągowo - Kętrzyn) i 592 (kierunek Bartoszyce - Kętrzyn), kanalizując go w jedną trasą, o współczynniku wydłużenia  atrakcyjnym z punktu widzenia opcji jazdy przez miasto i skierowaniu go na przygotowaną pod ciężki ruch, wyremontowaną drogę 650 w stronę Węgorzewa, Suwałk i przejścia granicznego w Budzisku. Brak fragmentu pierścienia obwodnicy odpowiadającego teoretycznie relacji  Mrągowo – Giżycko jest zamierzony, tak aby ruch turystyczny z kierunku Trójmiasta i Olsztyna w stronę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich pozostał na  ulicach miasta. Dla ciężkiego ruchu tranzytowego, ten odcinek jest bez  znaczenia, bo ruch ten nie przebiega przez Kętrzyn, a drogą krajową nr 59. 

Rozwiązanie to w sposób kompleksowy przesuwa ciężki ruch tranzytowy na północ powiatu, oddając drogę Kętrzyn - Giżycko w atrakcyjnej turystycznie i gęściej zaludnionej części subregionu - turystom, a przede wszystkim mieszkańcom. Aby tak jednak kiedykolwiek mogło się stać, Kętrzyn głosem Rady Miasta, musi jednoznacznie odpowiedzieć się przeciw przebudowie drogi do Giżycka. Przebudowa drogi 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko to marketingowo ładnie opakowany, poważny problem, którego ktoś chce się pozbyć kosztem Kętrzyna, zaś lokalna władza najwyraźniej nie widzi w tym problemu. Tymczasem problem jest.

Napiszę to raz jeszcze i niech to wybrzmi na dzień przed głosowaniem: poparcie tej przebudowy, to działanie wbrew interesowi miasta, mieszkańców i potencjałowi otoczenia. 

Pan M

Autor posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie transportu; w obszarze inżynierii ruchu, w tym w   analizie, modelowaniu i diagnozowaniu zagrożeń  ruchu drogowego  oraz opracowywaniu koncepcji i projektów organizacji ruchu. 

 

 

 

 

 

Spis treści