Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy budynku, przy ul. Różanej w Kętrzynie, należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier", nie zgadzają się na dotychczasowe niesprawiedliwe rozliczanie opłat za ciepło i 30 maja złożyli pismo do zarządu spółdzielni.

 

"Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie

Wnioskujemy o ponowne przeliczenie zużycia ciepła w naszych mieszkaniach zgodnie z prawem energetycznym i zasadami rzetelnego rozliczania, ponieważ:

1. Zastosowana metoda rozliczania jednostek wirtualnych nie oblicza rzeczywistego zużycia przez grzejniki w łazienkach. Przeprowadzona wstępna analiza zużycia ciepła naliczonego wirtualnie na ogrzewanie łazienek świadczy o nieprawidłowym algorytmie naliczania, ponieważ w poszczególnych łazienkach naliczone zużycie odbiega od średniego bez żadnej logicznej reguły.

2. Zastosowane współczynniki korygujące położenie mieszkania oparte są na szacunkowych wskaźnikach sprzed kilkunastu (kilkudziesięciu lat) obliczanych dla budynków nieocieplanych o innych wskaźnikach przenikania ciepła. Teoretycznie obliczone wskaźniki nie są korygowane w oparciu o wyniki zużycia w poszczególnych mieszkaniach osiedla po sezonie grzewczym.

Po ponownym obliczeniu zużycia ciepła żądamy zwrotu nadpłaconych kwot.

Adres do korespondencji: Stanisław Kulas, ul. Różana, 11-400 Kętrzyn"

Na oryginale znajduje się 8 podpisów mieszkańców budynku przy ul Różanej. 

W świetle, publikowanych przez nas, ustaleń komisji w tekście: "Co wykryła komisja SM "Pionier"?" i wniosków komisji przedstawionych w tekście: "Czy zarząd spółdzielni źle oblicza ciepło?" spółdzielcy maja rację. Jak pisaliśmy wcześniej, jeszcze w ubiegłym roku, przed poprzednim walnym w spółdzielni, zarząd i rada nadzorcza poznały ustalenia komisji doraźnej ds. zgodności z prawem regulaminu centralnego ogrzewania. Od roku czasu spółdzielcy są świadomie, niesprawiedliwie, obciążani za dostarczane ciepło?

Dlaczego Prezes Spółdzielni Arkadiusz K. podjął taką decyzję?

Dlaczego, jak twierdzą spółdzielcy, oszukiwał(?) ich na ogrzewaniu? Czy dlatego, że bał się o ich reakcję na walnym zgromadzeniu? Bał się, że nie udzielą mu absolutorium i go odwołają ze stanowiska?

cdn.

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści