Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kolejny raz burmistrz Niedziółka nie uzyskał wotum zaufania od radnych.

Tym razem głównym powodem był protokół komisji rewizyjnej. Wynikało z niego, że burmistrz 5 lipca 2022 roku cofnął prawnikom pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy nieuzasadnionych roszczeń osoby prowadzącej przedszkole "Kluczyk". Wniesionej przez prawników apelacji świadomie nie opłacił w wymaganym terminie do 15 lipca 2022 roku. Po trzech tygodniach, opłacił koszty apelacji, w dniu 8 sierpnia 2022 roku i wniósł o przywrócenie terminu. Sąd zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, terminu nie przywrócił, ponieważ k.p.c. tego zabrania.

Za przegrane 4 miliony zapłacą wspólnie mieszkańcy Kętrzyna. Wyjdzie coś około 200 zł na mieszkańca z pieniędzy, które wpłacają do urzędu miasta ze swoich podatków PIT. 

Jego radni przyciski za wotum naciskali, ale ręki ze wstydu nie podnosili. To ci zaznaczeni powyżej  w liście imiennej wyników głosowania na zielono. Po ogłoszeniu wyniku nieuzyskania wotum zaufania, Niedziółka spuścił głowę. 

 

 

 

 

Spis treści