Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, 2018-03-07

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Do wiadomości: 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

 W związku z rozstrzygniętym w dniu 5 marca 2018 r. przetargiem TI/1-7/18 z dnia 21.02.2018 r., w imieniu mieszkańców budynku, ponownie żądam pilnego przesłania e-mailem lub dostarczenia listownie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej szczegółowy zakres robót, na remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 11 w Kętrzynie. Specyfikacja będzie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji i kontroli wykonania robót.  

 Pomimo wielokrotnych pisemnych interwencji mieszkańców naszego budynku zarząd spółdzielni nie uzgodnił z nami zakresu i technologi wykonywanych prac. Rada nadzorcza nie zajęła w naszej sprawie stanowiska i nie wypełniła swoich zadań nadzorowania i kontroli. Dotychczasowe  działania zarządu i rady nadzorczej spółdzielni spowodowały  straty finansowe, które już obciążyły mieszkańców naszego budynku.

 Stanisław, mieszkaniec budynku ul. Różana 11, 
 Osiedle Sikorskiego w Kętrzynie
 
 
Co powiedzieć  spółdzielcom,
którzy nie mogą doczekać się odpowiedzi na pisma?
 
Co poradzić  spółdzielcom,
którym spółdzielnia nie udostępnia dokumentów?
 
Jak pomóc spółdzielcom,
którzy upominają się o swoje prawa?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści