Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Książek celowo opóźnia walne zgromadzenie?

Trwa zbieranie podpisów pod żądaniem zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni Pionier. Członkowie z Osiedla SM Pionier w Reszlu, liczącego 442 mieszkania, przekazali już listy zawierające 217 podpisów. Spływają listy z podpisami członków z osiedla Piastowskiego, Sikorskiego i Moniuszki. 

Spółdzielnia z dużym opóźnieniem, dopiero po naszym artykule Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier z dnia 28 lipca ogłosiła aktualizację poprzedniej (celowo?) błędnej informacji:

W tych dwóch informacjach są błędy, ponieważ:

Po pierwsze:

W opinii prawnej, z dnia 20 czerwca 2022 r., sporządzonej dla spółdzielni, pomimo obowiązywania przepisu art. 90, radca prawny napisał 

„W aktualnym stanie prawnym nie ma zakazu zwoływania zebrań, w tym walnych zgromadzeń”.

Książek tę opinię ukrywał, a nieprawdziwą informację ogłaszał członkom aż do 2 sierpnia.

Po drugie: 

Ustawodawca poprzez likwidację ograniczeń w zwoływaniu zgromadzeń, zapewnił spółdzielniom możliwość zwoływania walnego. Jest to zgodne z wykładnią celowościową, która zmierza do ustalenia treści przepisu ze względu na cel, któremu ten przepis służy

oraz 

wykładnią systemową, pozwalającą na ustalenie sensu przepisu ze względu na obowiązywanie innego przepisu (w tym przypadku rozporządzeń, z których wynikał brak ograniczeń w zwoływaniu walnego zgromadzenia).

Te wykładnie są ważniejsze od wykładni językowej, polegającej na ustaleniu znaczenia słów, wyrażeń i zwrotów użytych w tekście przepisu prawnego. Książek informując tylko o wykładni językowej, a całkowicie pomijając wykładnię celowościową i systemową, świadomie(?) lub z niewiedzy(?) wprowadzał w błąd(?) członków spółdzielni.

Po trzecie:

Książek, w swojej aktualizacji opinii, z dnia 2 sierpnia 2022 r., nie ustalił terminu walnego zgromadzenia, chociaż termin pierwszego cząstkowego walnego można zwołać już na 7 września.

Czy Książek znowu będzie próbował nieudolnie uzasadniać, że walne może być zwołane dopiero od dnia 7 września i ma sie odbyć w ciągu 6 następnych tygodni? W takim przypadku terminem będzie połowa października. To może być okres zwiększonych zachorowań i ponownego wprowadzenia ograniczeń. Czy na to liczy Książek, aby uniknąć walnego zgromadzenia?

Książek poprzednio mówił, że nie zwołuje walnego, bo dba o zdrowie mieszkańców. Mówił tak, chociaż żadnych ograniczeń zdrowotnych w zwołaniu walnego nie było.

Teraz odwleka zwołanie walnego zgromadzenia. Czy w taki sposób Książek liczy na to, że w październiku zostaną wprowadzone ograniczenia, a on bez zwoływania walnego będzie podwyższał nam opłaty przez cały następny rok?

PS

Członkowie spółdzielni w dalszym ciągu zbierają podpisy, w celu zwołania walnego zgromadzenia, na którym rozliczą prezesa Książka z podwyżek opłat i wybiorą nową radę nadzorczą. Członkowie spółdzielni w obietnice i słowa Książka już nie wierzą.

 

 

 

Spis treści