Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wojewoda Warmińsko - Mazurski zaskarżył do WSA w Olsztynie uchwałę, Rady Miejskiej w Kętrzynie o zwiększeniu ilości punktów sprzedaży alkoholu, ze względu na jej niezgodność  z przepisami prawa. Zrobił to po rozpatrzeniu skargi Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam" w Kętrzynie.

Według opinii radnych, głosujących przeciwko uchwale;

skompromitował się burmistrz Ryszard Niedziółka

i  zastępca Maciej Wróbel oraz 12 radnych

głosujących za uchwałą: Krystian Abramowicz, Daniel Sapiński, Marian Toruński, Zofia Waszkiewicz, Dariusz Duczek ...

A przecież radczyni prawna ostrzegała ich, pisząc w swojej opinii:

...zwracam  uwagę, iż treść uchwały nie odpowiada założeniom uchwalonego w grudniu 2020 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2021; zadanie 5: Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia dostępności alkoholu, ten aspekt może wpłynąć na ocenę uchwały przez nadzór wykonywany przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego...”

 

KBC

O tej sprawie pisaliśmy wcześniej w tekstach: 

Eksperyment Anty-Covidowy, czy Pro-alkoholowy?

To jest kompromitacja!

Uchwała radnych, to straty kętrzyńskich przedsiębiorców.

 

Ciąg dalszy nastąpi a w nim: 

Skarga Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Skarga Stowarzyszenia Mieszkańców "M-P-W" W Kętrzynie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

 

 

Spis treści