Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przekłamania i błędy w oświadczeniu Głuśca i Greń. Cz.3.

Przedstawiamy następne  błędy w oświadczeniu napisanym przez panią Natalię Greń i pana Krzysztofa Głuśca.

Kancelaria zaproponowała złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni. Skutkować to będzie ukonstytuowaniem się osób wybranych na członków Rady Nadzorczej na walnym zgromadzeniu we wrześniu 2022 roku oraz wyborem nowego Prezesa i Zarządu, a więc zrealizowaniem woli spółdzielców.

Jednak ustanowienie kuratora dla Spółdzielni nie spowoduje ukonstytuowania rady nadzorczej. Nie spowoduje też wyboru prezesa i zarządu. Ukonstytuowanie rady nadzorczej będzie możliwe dopiero po odrzuceniu zażalenia na postanowienie złożone przez Powoda. O tym pan Głusiec i pani Greń powinni wiedzieć skoro znają(?) przynajmniej podstawy kodeksu postępowania cywilnego. O tym powinien też wiedzieć prawnik, oczywiście jeżeli zna prawo spółdzielcze?

Te działanie nie spotkało się z aprobatą jednego z członków RN, a mianowicie Pana Stanisława Kulasa, który konsekwentnie odmawiał spotkania pełnego składu RN z prawnikami w Olsztynie.

Prawnik chciał spotkania w Olsztynie w Hotelu(?) Omega w Olsztynie, jakimś dziwnym okrojonym składzie: dwóch prawników, prezes spółki komunalnej z P. (ten, który zatrudnia jednego z prawników) oraz trzech członków nowej rady nadzorczej Krzysztof Głusiec, Władysław Zarecki i Stanisław Kulas. Na spotkanie w Olsztynie chciał pojechać tylko  Krzysztof Głusiec.

Natomiast nie zgodzili się na spotkanie w Olsztynie Władysław Zarecki i Stanisław Kulas, ponieważ Spółdzielnia jest w Kętrzynie i miejscem spotkań członków nowej rady nadzorczej jest Kętrzyn. Na następne spotkanie zwołane przez prawnika w Olsztynie większość członków rady nadzorczej z Kętrzyna także nie pojechała. 

Kiedy Kancelaria złożyła stosowny wniosek do KRS, prawnicy Kancelarii zostali zaatakowani przez Pana Stanisława Kulasa żądaniami złożenia wyjaśnień dlaczego podjęli takie kroki.

Pomimo próśb zarówno prawników jak i członków RN o wskazanie podstawy swoich działań Pan Stanisław Kulas wypowiedział wszelkie udzielone pełnomocnictwa Kancelarii prawnej zarzucając jej nierzetelne prowadzenie spraw.

Wniosek złożony przez radcę prawnego, z pełnomocnictwa kilku członków rady nadzorczej, został utajniony przed pozostałymi członkami wybranymi do nowej rady nadzorczej. Większość członków rady nadzorczej z Kętrzyna nie zgadza się na utajnianie wniosków składanych przez prawnika.

Nie zgadza się również na pisemne żądania pani Greń z Korsz skierowane do wszystkich członków nowej rady nadzorczej „…w tej chwili karty rozdają panowie z kancelarii i bez ich zgody, tudzież podpowiedzi, nie będziemy już niczego robić na własną rękę.”

Nie zgadza się także na pisemne żądania pana Głuśca z Osiedla Piastowskiego, aby „spotkania osób wybranych do rady nadzorczej, były w obecności prawników w Olsztynie… i tam… będą odbywać się spotkania dotyczące ukonstytuowania rady nadzorczej”

KBC

Czy Głusiec i Greń uważają, że radą nadzorczą powinni kierować prawnicy z Olsztyna?

W jakim celu Głusiec i Greń kandydowali do rady nadzorczej?

Czy po to aby prawnicy z Olsztyna "na spotkaniach rady nadzorczej w Olsztynie rozdawali karty"

Członkowie spółdzielni nie pozwolą na "sprzedanie naszej Spółdzielni w obce ręce prawników z Olsztyna i ich ukrytych mocodawców"

 

 

 

 

Spis treści