Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Autobusowa jazda bez trzymanki (cz.3),

czyli

czy radny rozumie ekspertyzę?

 

Niedziółka - burmistrz miasta:

Nie wykonał analizy technicznej i ekonomicznej dla autobusów elektrycznych. 

Nie wyliczył jakie będą rzeczywiste koszty eksploatacji.

Nie zapoznał radnych miasta z danymi technicznymi i ekonomicznymi. 

Nie umie tego zrobić, czy nie chce?

Wymóg sporządzenia analizy kosztów i korzyści wynika z zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, powyżej 50 tysięcy mieszkańców, obowiązek dotyczący m.in. zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych.

Dlaczego obowiązek dotyczy tylko miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców? Bo w mniejszych miastach taki transport nie ma uzasadnienia technicznego, ekonomicznego i społecznego. Koszty dla małych miast są zbyt duże. Kętrzyn nie musi więc ponosić obciążeń finansowych związanych z narzuconą, drogą i szkodliwą dla środowiska elektromobilnością.

Przykładem takiej analizy jest: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Gnieźnie. Projekt do konsultacji społecznych. Opracowanie zgodne z wymogami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych"

dostępna pod adresem internetowym 

https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/972/wiadomosci/152687/files/akk_gniezno_projekt_do_konsultacji_spolecznych.pdf

Gniezno ma prawie 70 tys mieszkańców. Jest 2,5 raza większe od Kętrzyna. Wnioski końcowe zawarte są na stronach 83 - 85. Czytamy tam m.in.:

  • Warianty elektryczne charakteryzują się nakładami znacząco ponad dwukrotnie wyższymi od wariantu spalinowego.
  • Obliczenie wartości zdyskontowanych przepływów gotówki daje dla obu wariantów elektrycznych wartości ujemne rzędu 7-8 mln zł, co przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 31-32 mln zł wskazuje na znaczącą nieefektywność finansową przedsięwzięcia w obecnych i przewidywanych warunkach.
  • W wariantach elektrycznych w skali kraju wzrośnie emisja SO2 oraz CO2, związana z wytwarzaniem i dostawą energii elektrycznej na potrzeby zasilania autobusów.
  • Uzyskane wyniki wskazują na finansową nieopłacalność wariantów elektrycznych w stosunku do wariantu spalinowego. 

Są jednak radni, którzy nie mają sił czytać i powiedzą jak radny Krystian A.: 

"Ja nie czuję się na siłach aby podejmować próbę przeczytania tej analizy. Mimo wszystko nie wyciągnął bym odpowiednich wniosków. (…) Ja osobiście nawet gdybym przeczytał 10 analiz, to mówię to jawnie, że nie umiałbym wyciągnąć tak dalece idących wniosków jak przygotowany do tego specjalista."

Posłuchajmy wobec tego specjalisty. Jest nim zajmujący się transportem Pan M, który posiada wyższe wykształcenie techniczne w  specjalności związanej z budową i eksploatacją taboru. Prowadzi teoretyczne i praktyczne zajęcia z przedmiotów zawodowych m.in. w zespole szkół samochodowych, w klasach pod patronatem Politechniki Warszawskiej i Miejskich Zakładów Autobusowych w  Warszawie. Dysponuje wiedzą z obszaru budowy, serwisu i eksploatacji pojazdów samochodowych. Posiada zawodowe prawo jazdy kat D. Współpracuje z samorządami w zakresie kształtowania polityki transportowej. 

Napisał dwa merytoryczne, krótkie i przystępne artykuły, w których wykazał nieopłacalność tych autobusów elektrycznych dla Kętrzyna: 

Autobusowa jazda bez trzymanki. Cz.1

KBC

Czy radni posłuchają specjalistów czy propagandy burmistrza i zastępcy?

Napiszemy: co mówili lub dlaczego milczeli na sesji radni radni głosujący "za"? 

Sprawdzimy: czy zadbali o pieniądze mieszkańców Kętrzyna?

Napiszemy także: dlaczego tak głosowali i co im za to obiecano?

 

 

 

 

Spis treści