Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, 2017-08-18

Członkowie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Pionier”

Kętrzyn ul. Różana 11

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Do wiadomości:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

 

W związku z naszym spotkaniem z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, dniu 9 sierpnia 2017 r. wnosimy o:

1. Przesłanie w formie pisemnej i elektronicznej danych przedstawionych przez Zarząd na spotkaniu a w szczególności:

 a) Analizy (tabele) zużycia i kosztów ciepła dla Osiedla Sikorskiego w Kętrzynie.

 b) Analizy (tabele) zużycia i kosztów ciepła dla lokali w budynku przy ul. Różanej 11 w Kętrzynie dla starego i nowego regulaminu.

 c) Opinii prawnej przedstawianej na spotkaniu ws. Rozliczania kosztów ociepla.

2. Przesłanie danych dotyczących poszczególnych budynków Osiedla Sikorskiego.

 a) Kwota jednostkowa – Koszty zużycia c. o. (Tabela rozliczenia A.1. Zestawienie kosztów, np. 0,820997 dla budynku Różana 11).

 b) Liczba jednostek - Koszty zużycia c. o. (Tabela rozliczenia A.1. Zestawienie kosztów, np. 664,3125 dla budynku Różana 11).

 c) Ilość wirtualnych jednostek zużycia dla budynku (Tabela rozliczenia C. suma z poszczególnych mieszkań w tym 486 z mieszkania 5).

3. Udostępnienie „Sprawozdania z prac Komisji doraźnej, powołanej Uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2016 r., w zakresie wyjaśnienia kwestii zgodności z obowiązującym prawem Regulaminu centralnego ogrzewania".

4. Przedstawienie „Protokółu z lustracji pełnej działalności SM PIONIER” przeprowadzonej w 2017 r. oraz „Wystąpienia polustracyjnego” (listu polustracyjnego) z obecnej i poprzedniej lustracji.

5. Przedstawienie danych współczynnika korygującego, zależnego od mocy pionu grzewczego, o którym mowa w § 11 obecnego regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania.

6. Przedstawienie zatwierdzonych współczynników korygujących położenie mieszkania i sposobu ich ustalenia.

7. Przedstawienie odpowiedzi Zarządu na nasze pisma z dnia 29 maja (złożone 30 maja) i 10 lipca.

(Na oryginale 17 podpisów)

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści