Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Po sesji, na której burmistrz przegrał wotum zaufania 5 : 14 nagrał on krótki filmik, w którym mówi:

 „Rada w swoim założeniu jest ciałem kontrolnym i doradczym. Doradza w sposób dla siebie charakterystyczny. Ale nie zawsze mądry i nie może uzurpować sobie prawa do bycia krynicą mądrości i nieomylności. Tym bardziej, że radnym może zostać osoba, którą popiera jeden blok i ma 135 głosów, jak jedna z pań radnych, a burmistrzem osoba o poparciu kilku tysięcy mieszkańców.”

Ta wypowiedź zbulwersowała wielu mieszkańców i radnych. Wywyższanie się poprzez sugerowanie, że inny „nie zawsze jest mądry” jest moim zdaniem objawem pychy.

Jeden z radnych PiS, który również nie udzielił absolutorium (wstrzymując się od głosu), wziął w obronę radną opozycji i przytoczył dane: ile głosów uzyskali w wyborach poszczególni radni. Co wynika z ilości oddanych głosów?

Rzeczywiście radna uzyskała dopiero 16 wynik na 21 radnych. To i tak dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, że nie miała dostępu do prasy i telewizji. Ale przecież 3 najgorsze ostatnie miejsca (19, 20 i 21) zajmują radni klubu burmistrza AS.  Radni klubu burmistrza AS zdobyli 5 mandatów z najniższą średnią 141 głosów. Radna, której mówił burmistrz, należy do klubu, który uzyskał wyższą średnią 172 głosy.

Najwyższą średnią 271 głosów uzyskali radni PiS. Zdobyli 6 mandatów z prawie dwa razy wyższą średnią niż radni klubu AS 141 głosów. Jeden radny PiS z największą ilością głosów zdobył ich więcej niż 4 radnych klubu burmistrza z najniższa ilością głosów. Tak samo, druga z największą ilością głosów radna PIS zdobyła ich więcej niż 4 radnych klubu burmistrza z najniższa ilością głosów. Panie burmistrzu, 5 radnych, którzy głosowali za panem cieszą się (średnio) najmniejszym poparciem mieszkańców.

Co do pana „kilku tysięcy głosów”. Przypomnijmy, że wygrał pan wybory na burmistrza dopiero w drugiej turze i to dzięki poparciu radnych PiS. Tych radnych, którzy dzisiaj, po pierwszym pełnym roku pańskiego burmistrzowania, nie udzielili panu wotum zaufania. Wygrał pan w drugiej turze przewagą 370 głosów. Gdyby 186 mieszkańców głosowało inaczej to burmistrzem byłby kto inny.

Na pana radnych głosowało 708 osób. Na radnych PiS głosowały 1453 osoby. Więc niech pan trochę spuści z tonu i zacznie słuchać radnych wybranych przez większość mieszkańców.

Pani burmistrzu. Zanim pan następnym razem „coś chlapnie” na inną osobę, niech pan najpierw sprawdzi fakty i policzy. W razie potrzeby pomocy z matematyki lub analizy może udzieli ktoś ze szkoły podstawowej?

  

 Foto z wystąpienia burmistrza, facebook miasto Kętrzyn

 

Spis treści